“Gaan we echt het laatste stukje groen verkavelen?”: oppositiepartij Groen niet opgezet met goedkeuring RUP Heihoefseweg

Het RUP voorziet zeventig nieuwe woningen in de groene zone van het Hazelbospark.
Dirk Laenen Het RUP voorziet zeventig nieuwe woningen in de groene zone van het Hazelbospark.
De gemeenteraad heeft deze week het RUP Heihoefseweg voorlopig vastgesteld. In dat ruimtelijk uitvoeringsplan is er plaats voor 70 nieuwe woningen en een trage verbindingsweg in de groene zone van het Hazelbospark. Oppositiepartij Groen kant zich tegen het hoge aantal nieuwe woningen en de privatisering van parkeerplaatsen.

In 2004 werd het bijzonder plan van aanleg (BPA) ‘nr.8 Groot Molenveld’ opgesteld. Op de gemeenteraad werd deze week het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Heihoefseweg’ voorlopig vastgelegd dat een gedeelte van het BPA vervangt aan de Heihoefseweg en het Hazelbospark. “Het bestemmingsplan nr.8 Groot Molenveld is door de grote waterproblematiek niet langer de meest geschikte realisatie voor een nieuwe woonstraat”, zegt Sofie De Leeuw (N-VA), schepen voor Omgeving. “Daarom hebben we via het nieuwe RUP de bouwzone met de parkzone omgewisseld. De zuidelijke kant wordt beschouwd als onbebouwbare parkzone en het noordelijk deel is bestemd voor bebouwing.

Parkeerplaatsen voor bewoners

“In het RUP stellen we een sterke relatie tussen de woonwijk en het park voorop”, gaat de schepen verder. “De nieuwe woningen zullen in een erg groen kader opgetrokken worden. Het parkgebied van 16.750 m² groot heeft een openbaar karakter en fungeert als buurtpark en landschappelijke waterbufferingszone. Daarnaast is er nog voldoende plaats voor speelgroen en een parkeererf met dertien plaatsen voor de bewoners van de bestaande woningen aan het begin van de Terelststraat. De verhardingen worden tot een minimum beperkt.”

Er zal goed nagedacht moeten worden over de waterhuishouding in het gebied.
Dirk Laenen Er zal goed nagedacht moeten worden over de waterhuishouding in het gebied.

Onteigeningsplan

“Doorheen het park komt een pad dat een veilige voet- en fietsverbinding mogelijk maakt tussen de oversteekplaats aan de Prins Boudewijnlaan en het sportcomplex Kattenbroek”, voegt burgemeester Koen Metsu (N-VA) toe. “Aangezien dit een belangrijke trage weg wordt richting sportzone, worden de delen van de percelen achter de huizen van de Terelststraat opgenomen in een onteigeningsplan. In totaal laat het RUP de realisatie toe van ongeveer zeventig woningen op een te verkavelen oppervlakte van 2,6 hectare.”

Oppositiepartij Groen is naar eigen zeggen altijd al een koele minnaar geweest van het RUP. “De densiteit met zeventig woningen is veel te hoog”, verduidelijkt gemeenteraadslid Jeroen Van Laer. “Het bestuur zegt daar niet onderuit te kunnen door opgelegde Vlaamse regels maar er kan wel degelijk onderhandeld worden met Vlaanderen over of dat gebied al dan niet geschikt is voor zo’n hoog aantal nieuwe woningen. Gaan we echt het laatste stukje groen in Edegem verkavelen?”

Openbaar onderzoek

Groen hekelt ook dat een deel van het openbaar domein geprivatiseerd zal worden voor de aanleg van de buurtparkeerplaatsen. “Er zijn andere manieren om foutparkeerders te ontraden daar te gaan staan met hun wagen.”

Nu volgt er een openbaar onderzoek waarin buurtbewoners de kans krijgen bezwaar aan te tekenen tegen het RUP. “We gaan opnieuw naar de buurt met extra informatie over het RUP zoals een bijkomende mobiliteitstoets”, besluit schepen De Leeuw.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.