Tuinders doen het op composttoilet

De tuinders van samentuin Velt Ganzenhofkes hebben een composttoilet ingehuldigd. "Omdat bij onze tuinders de 'nood' soms hoog is, was een toilet noodzakelijk. Omdat er geen water op de site is, kwamen we al gauw bij een droogtoilet. De keuze voor een composttoilet was vanzelfsprekend, rekening houdend met de ecologische principes van onze samentuin. In plaats van met water werken we met zaagsel. Eens de bak vol zit, wordt die geledigd op onze composthoop", zegt voorzitster Ilse Delbaen van Velt Ganzenhofkes. Het houten toilethokje heeft schrijnwerker Draaketoe gebouwd. (AVH)