N-VA en CD&V stellen bestuursakkoord voor: van ANPR-camera’s tot onderzoek naar tweede Netebrug

De Duffelse bestuursploeg: Dirk Broers, Luc Van Houtven, Sofie Joosen, Theo Boel, Lili Stevens en Ann Van Winkel.
Marc Aerts De Duffelse bestuursploeg: Dirk Broers, Luc Van Houtven, Sofie Joosen, Theo Boel, Lili Stevens en Ann Van Winkel.
Meerderheidspartijen N-VA en CD&V zijn klaar met de opmaak van hun bestuursakkoord. Het akkoord vormt de leidraad aan de hand waarvan de twee partijen de komende legislatuur Duffel willen besturen.

Het bestuursakkoord is een serieuze boterham geworden. Niet onlogisch, want naar eigen zeggen staat het gemeentebestuur deze legislatuur voor heel wat uitdagingen. “Het gemeentebestuur heeft als prioritaire taak de financiën gezond te houden en de schuld beheersbaar. Tegelijkertijd is het zeer belangrijk om te blijven investeren in onze gemeente. Niet investeren is immers achteruitgaan”, klinkt het. En investeren doet het, onder andere in bouwwerken. “Onze jeugd moet de ruimte en mogelijkheid hebben om te fuiven in eigen gemeente, daarom willen we werk maken van een nieuwe fuifzaal. Participatie wordt voorzien door de oprichting van een werkgroep, die uiteindelijk ook inspraak zal krijgen over de locatie van de zaal. Daarnaast bouwen we ook de nieuwe gymhal en willen we starten met de restauratie van kasteelruïne Ter Elst. Een beheersplan voor de site werd onlangs ingediend. We willen Ter Elst, na deze aanpassingswerken, opnieuw openstellen voor het publiek als leuke én unieke evenementenlocatie”, zegt burgemeester Sofie Joosen (N-VA).

Veilige en nette gemeente

“Onze inwoners verlangen, ook terecht, een veilige en nette gemeente. We gaan voor een rechtvaardig lik-op-stukbeleid waar preventie en handhaving twee pijlers vormen van het beleid. Er wordt geïnvesteerd in camera’s tegen sluikstorten, een grote ergernis bij de Duffelaar, en andere vormen van overlast. We springen ook mee op de kar van de ANPR-camera’s, die in het najaar operatief zouden moeten zijn. De camera’s komen op de invalswegen, zoals de Lintsesteenweg en Katelijnsesteenweg. De eerste straat waar we een trajectcontrole gaan uitrollen wordt de Beukenheuvel.”

Verder op mobiliteitsvlak staan ook de verhoging van de huidige Netebrug en de komst van een tweede brug in het bestuursakkoord. “De belangrijkste en meest ingrijpende bouwwerf de volgende jaren wordt ongetwijfeld de verplaatsing en verhoging van de huidige Netebrug. Deze omgeving moet gezien worden als het nieuwe, toekomstige hart van de gemeente. Het is dan ook cruciaal om te waken over de publieke invulling ervan. Anderzijds moet alles op alles worden gezet opdat deze nieuwe kruispunten voor iedereen de verkeersveiligheid verhogen en de files verkorten”, luidt het . “We onderzoeken ook of een bijkomende Netebrug een duurzame oplossing kan bieden om het doorgaand en zwaar verkeer buiten onze dorpskernen te houden. Dit moet uiteraard verkeerskundig, financieel en ecologisch onderbouwd zijn.”

Andere doelstellingen zijn onder andere het creëren van een gezond ondernemingsklimaat, een mooie, gezonde gemeente worden waar veel groen, open ruimte, biodiversiteit en duurzaamheid in al hun facetten op de voorgrond staan en het blijven inzetten in realistische oplossingen voor de infrastructurele noden. 




1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Dirk Tuymans

    Veel beloven maar weinig doen..! Een smerige gemeente zijn wij geworden...