Meningen verdeeld over tweede Netebrug

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN DUFFEL

Druk verkeer aan de brug in Duffel-centrum.
David Legreve Druk verkeer aan de brug in Duffel-centrum.
De nv Waterwegen en Zeekanaal is van plan om op termijn de huidige autobrug over de Nete, een verkeerspunt waar geregeld file staat, te verhogen. Maar is het geen tijd voor een tweede bijkomende brug? De meningen bij de Duffelse partijen zijn verdeeld.

"Aan het gemeentehuis komt, op initiatief van de Vlaamse overheid, een nieuwe, hogere brug", licht Sofie Joosen van N-VA toe. "Dit is een opportuniteit om een vlottere verkeersdoorstroom te realiseren. Zo onderzoekt men momenteel hoe bijvoorbeeld de kruispunten best worden aangepakt. Fietsers op de Netedijken zullen alleszins onder de brug doorrijden. Als daarna zou blijken dat een tweede brug nodig is, zullen we daar zeker voor ijveren. Maar dit is geen beslissing van de gemeente Duffel, maar wel van de Vlaamse overheid. Ook wat de financiële haalbaarheid betreft, kunnen we niet zonder de Vlaamse investering."


Open Vld en CD&V zullen naar eigen zeggen ijveren voor een tweede brug. "Het traject van de brug, naast de spoorwegbrug en fietsersbrug, is reeds uitgetekend. Op de Mechelbaan wordt dan een rotonde aangelegd voor een vlotte doorstroming richting Mechelen, Lier en Duffel-Oost. Er dient een klein deel bos gekapt te worden, dat wordt elders terug aangeplant. Met een tweede brug kunnen we het centrum van Duffel veel veiliger maken voor de zwakke weggebruikers. De voortdurende files om over de brug te geraken leiden tot zeer veel stress bij de Duffelaars en zijn slecht voor de luchtkwaliteit", klinkt het bij CD&V.


Bij de tegenstanders vinden we Groen, Team2570 en PVDA. "Een tweede Netebrug voor autoverkeer is niet de oplossing. Meer beton trekt meer autoverkeer aan en betekent meer file. We willen het Mouriaubos er niet aan opofferen, om maar te zwijgen van het kostenplaatje: geen enkele hogere overheid gelooft in deze oplossing en voor Duffel alleen is dit onbetaalbaar", aldus huidig mobiliteitsschepen Staf Aerts (Groen). VolksLiga verkiest een tweede Netebrug, maar een verbreding van de huidige kan ook. Voor Vlaams Belang liggen de twee pistes nog open. (AVH)