Kerkfabriek en gemeente doen aan gebouwenruil

De Kerkfabriek Sint-Martinus en het gemeentebestuur gaan gebouwen ruilen. De Chirojongens en -meisjes van Duffel-West zijn momenteel gehuisvest in lokalen van Kerkfabriek Sint-Martinus in de Muggenberg. Het pastoriegebouw aan de overkant van de straat behoort tot het patrimonium van het gemeentebestuur. De gemeente gaat nu het pastoriegebouw ruilen voor de Chirolokalen. "Chiro Duffel-West is de enige jeugdvereniging die nog gehuisvest is in een gebouw dat niet van de gemeente is. Alle andere jeugdlokalen zijn eigendom van de gemeente. Door de verwerving van de Chirolokalen in de Muggenberg kunnen we deze jeugdvereniging dezelfde ondersteuning bieden op het vlak van jeugdinfrastructuur als de andere jeugdverenigingen", vertelt An Verlinden (sp.a), schepen van Jeugd. Uit het schattingsverslag van de gebouwen bleek dat de Kerkfabriek nog wel 65.000 euro dient te betalen aan het gemeentebestuur. Nu de ruilovereenkomst dinsdagavond op de gemeenteraad werd goedgekeurd, kunnen de renovatiewerken van de Chirolokalen van start gaan. (AVH)