Gemeenteraad keurt nieuw participatiebeleid goed: “Inwoners betrekken bij het lokaal beleid”

rv
De gemeenteraad van Duffel keurde een nieuw participatiebeleid goed. Inwoners worden meer betrokken bij de beleidsbeslissingen en er wordt ruimte gecreëerd voor de verschillende voorkeuren en verwachtingen die burgers hebben. 

“We vinden het als lokaal bestuur belangrijk om onze inwoners de komende jaren regelmatig te betrekken bij de uitwerking van het beleid”, zegt Sofie Joosen (N-VA), burgemeester van Duffel. “Via de gemeentelijke infokanalen krijgen inwoners onder de noemer #Duffeldenkt een duidelijk overzicht van alle mogelijke manieren waarop zij inspraak kunnen krijgen in het lokaal beleid.” Het lokaal bestuur zal inzetten op verschillende participatievormen. Sommige werkvormen zijn occasioneel, bijvoorbeeld voor de heraanleg van een speeltuintje of de nieuwe fuifzaal. Andere participatievormen zijn structureel en gaan een volledige legislatuur mee. Er worden adviesraden opgericht voor de thema’s jeugd, cultuur, sport, welzijn en gezondheid, lokaal mondiaal beleid, milieu, natuur, senioren en bibliotheek. “Heb je als inwoner interesse om lid te worden van een adviesraad, hou dan zeker het infoblad en de website in het oog. Alle Duffelaars kunnen zich kandidaat stellen om mee te denken in deze raden”, aldus Joosen. Naast de adviesraden voorziet het lokaal bestuur in een lokaal overleg kinderopvang, in het Huis van het Kind, in land- en tuinbouw en in lokale/sociale economie. Ook het netwerkmoment Kinderarmoede wordt verdergezet.