Beleidsplan versterkt winkelaanbod

Het gemeentebestuur van Duffel heeft een beleidsplan detailhandel klaar. Een concreet actieplan volgt om de achteruitgang van het aantal winkels - onder meer in de Kiliaanstraat - een halt toe te roepen.


In vergelijking met andere Vlaamse gemeenten valt de leegstand van handelspanden in Duffel nog mee. Volgens een meting van Locatus staat 7,5 procent leeg, minder dan gemiddeld in Vlaanderen (8,9). "Met dit actieplan willen we voorkomen dat het erger wordt", zegt schepen voor Lokale Economie Sofie Joosen (N-VA). Een van de pijnpunten is de Kiliaanstraat, in het kernwinkelgebied. "Veel leegstand concentreert zich daar. Veel gepensioneerde winkeliers wonen boven en verhuren hun pand niet meer. Koning auto regeert er en er is weinig plaats voor groen." De gemeente wil het winkelaanbod behouden en versterken door het aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken, in samenwerking met de handelaars. "Het is de bedoeling om op basis van dit beleidsplan te komen tot een concreet actieplan op maat van Duffel. Om de gemeente levendig te houden, moeten we blijven investeren." Een van de mogelijkheden is de invoering van subsidies of aanmoedigingspremies, een andere het versterken van het parkeren en het openbaar vervoer. "We werken daar deze zomer aan verder." (WVK)