Minister laat taalregistratie in faciliteitengemeente Drogenbos onderzoeken

Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang).
Jan De Meuleneir/Photo News Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang).
Het gemeentebestuur van Drogenbos geeft Franstalige inwoners de kans om zich te registreren zodat ze documenten meteen in het Frans ontvangen. “In strijd met de taalwetgeving zegt Vlaams parlementslid Klaas Slootmans die bevoegd minister Bart Somers (Open Vld) over de kwestie interpelleerde in het parlement.

In faciliteitengemeenten kunnen Franstalige inwoners op aanvraag documenten van de gemeente in hun taal ontvangen nadat ze de Nederlandse documenten ontvangen hebben. Maar in het gemeentelijk infoblad van Drogenbos werden Franstalige inwoners opgeroepen om zich te registreren op de gemeentesite zodat ze hun papieren voortaan meteen in het Frans krijgen. ““De faciliteitengemeenten liggen op Vlaams grondgebied wat wil zeggen dat ze de taalwetgeving moeten respecteren”, aldus Slootmans. “Alle communicatie moet in eerste instantie in het Nederlands gebeuren. Het aanleggen van een taalregister en het verspreiden van tweetalige infobladen is onwettelijk en degradeert de faciliteitengemeenten tot tweetalige gemeenten.”

Slootmans interpelleerde Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) over de kwestie en die kondigt aan om de beslissing van Drogenbos te laten onderzoeken. Hij wees er op dat de omzendbrieven Peeters die de taalregels verduidelijken nog steeds van kracht blijven. Volgens Slootmans is de online taalregistratie ongrondwettelijk.

Op de gemeentesite van Drogenbos is een formulier terug te vinden waar de Franstalige inwoners zich kunnen registreren.
rv Op de gemeentesite van Drogenbos is een formulier terug te vinden waar de Franstalige inwoners zich kunnen registreren.