De boer die enkel op zondag schilderde: Biograaf zoekt vrienden en familie van kunstenaar Felix De Boeck (1898-1995): “Ik wil zijn persoonlijk verhaal schrijven”

Kunstenaar Felix De Boeck aan het werk aan zijn hoeve in Drogenbos.
Archief Felix De Boeck, FeliXart Kunstenaar Felix De Boeck aan het werk aan zijn hoeve in Drogenbos.
Meer dan twintig jaar na zijn dood blijft het leven van kunstschilder Felix De Boeck uit Drogenbos tot de verbeelding spreken. De Nederlandse doctoraatstudent David Veltman schrijft een biografie van de man en is op zoek naar vrienden en familieleden van de artiest die zijn hele leven lang boerde aan de rand van het dorp.

Felix De Boeck was één van de merkwaardigste schilders die ons land ooit heeft gekend. De man was in de eerste plaats een landbouwer en schilderde enkel op zondag. De rest van de week had hij het te druk met het werk op het land. Maar hij ontving wel alle belangrijke kunstenaars en schrijvers van die tijd op zijn hoeve. Vandaag wordt die gerestaureerd en sinds eind jaren negentig is op zijn erf het FeliXart Museum gevestigd, gewijd aan zijn leven en werk. Er is al heel wat gedocumenteerd over de man, maar de doctoraatstudent David Veltman van het Biografie Instituut aan de Rijksuniversiteit van Groningen wil het leven van De Boeck verder uitspitten na een oproep van het FeliXart Museum.

Hij sloot vriendschappen met politici als Jean-Luc Dehaene en Marc Galle, dichters Maurice Carême en Wies Moens en de zakenmensen Maurits Naessens en Leon Rochtus. Hij wist dat deze mensen iets voor hem konden betekenen.

David Veltman, biograaf

De Boeck had best een uitgebreid netwerk van vrienden. Dat blijkt uit het persoonlijk archief van de kunstenaar dat Veltman van het FeliXart Museum in bruikleen kreeg. “Dat archief was zo goed als onbekend, omdat De Boeck het altijd bij zich gehouden heeft. Er zitten brieven in van belangrijke vrienden en tijdgenoten, die een nieuw zicht bieden op de manier waarop De Boeck een beroemd kunstenaar is geworden”, vertelt Veltman. 

Belangrijke vriendschappen

“Zelf beweerde hij altijd dat dat buiten hem om gebeurde en dat anderen tentoonstellingen of kunstmanifestaties voor hem organiseerden. Dat beeld klopt slechts gedeeltelijk: hij sloot bijvoorbeeld vriendschappen met politici als Jean-Luc Dehaene en Marc Galle, de dichters Maurice Carême en Wies Moens en de zakenmensen Maurits Naessens en Leon Rochtus. Hij wist dat deze mensen iets voor hem konden betekenen. Langs die weg kon hij er uiteindelijk voor zorgen dat zijn artistieke nalatenschap werd bijeengebracht in een eigen museum.”

De Boeck en zijn vrouw Marieke konden geen gezonde kinderen krijgen omdat ze elkaars directe neef en nicht waren. Vier van hun vijf kinderen stierven al op zeer jonge leeftijd. De Boeck beweerde dat hij het verdriet over zijn verloren kinderen alleen kon verwerken door te blijven schilderen

David Veltman, biograaf.

Tuberculose

Privé moest De Boeck ook heel wat tegenslagen verwerken. “Eén van De Boecks eerste abstracte schilderijen was ‘Aanwezigheid van B.K.’ uit 1921, dat intussen verloren is gegaan. B.K. stond voor Bacille Koch, de bacterie die tuberculose veroorzaakte. De familie De Boeck werd zwaar getroffen door deze ziekte. Zijn broer Marcel stierf er aan maar ook De Boecks vrouw Marieke leed aan tuberculose. Omdat ze elkaars directe neef en nicht waren, konden ze geen gezonde kinderen krijgen. Vier van hun vijf kinderen stierven al op zeer jonge leeftijd. De Boeck beweerde dat hij het verdriet over zijn verloren kinderen alleen kon verwerken door te blijven schilderen. Vanaf dat moment kreeg zijn werk een sterk katholieke inslag. Ik wil graag weten welke invloed die traumatische ervaring had op zijn publieke reputatie. Zijn vrienden waren sterk onder de indruk van de manier waarop hij met de dood van zijn kinderen omging. Het droeg bij aan de mythevorming rond zijn kunstenaarschap.”

Doctoraatstudent David Veltman schrijft een biografie over Felix De Boeck
rv Doctoraatstudent David Veltman schrijft een biografie over Felix De Boeck

Leven uitspitten

Veltman is op zoek naar iedereen die De Boeck gekend heeft om zijn leven helemaal uit te spitten. Mensen die met hem samenwerkten maar ook inwoners van Drogenbos die hem gekend hebben. “Ik vraag me af hoe De Boeck nu precies bekendstond in Drogenbos, het dorp waar hij zijn hele leven gewoond en gewerkt heeft”, zegt Veltman. “Zijn grootvader van moederszijde was Jacques van Breetwater, een voormalige burgemeester van het dorp. Zijn vader Jan de Boeck was van eenvoudige komaf. Hij kon niet lezen of schrijven, maar werd wel in staat gesteld om de boerderij van zijn schoonvader te beheren. Hij zou ook de plaatselijke fanfare hebben opgericht. Hoe is dat mogelijk? Ik zou graag in contact komen met mensen die over archieven beschikken van de familie De Boeck-Van Breetwater. Ik heb ook nog steeds vragen over zijn kleine boerderij. Was De Boeck echt in staat om te leven van de opbrengst van zijn land? Ik zou dus graag ook in contact komen met mensen die hem op een zakelijke manier hebben leren kennen.”

Vrienden, kennissen of familieleden van Felix De Boeck kunnen David Veltman bereiken op telefoonnummer +31 50 3632426 of mailen op d.veltman@rug.nl.
2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Francis JACOBS

    Francis JACOBS. Wij werden in contact gebracht met Felix Deboeck door zijn conservator Jan Dekelver (overleden). Heb honderden lijsten gemaakt om zijn kunstwerken tegen elkaar te kunnen plaatsen. Werd ook uitgenodigd in zijn atelier.

  • Paul Vandekerckhove

    De mensen die de De Boeck hebben gekend zullen ook al dood of stokoud zijn . Misschien kennen kinderen of kleinkinderen van die mensen nog verhalen over F. De Boeck. . En Drogenbos is opgeslokt door de Brusselse periferie .