Wissels in gemeenteraad

Linsay Schoukens (Open Vld) en Lies Vereecke (DNA) geven hun zitje in de gemeenteraad op. Ze worden vervangen door Bruno Steenput (Open Vld) en Martine Pitteljon (DNA). Vereecke blijft wel aan als OCMW-voorzitster. Zij staat haar plaats in de gemeenteraad af om Pitteljon meer inzage in dossiers te geven. Schoukens verlaat de gemeenteraad omdat ze zwanger is, en zich vooral wil concentreren op het nakende moederschap. De twee nieuwe raadsleden hebben de eed intussen al afgelegd. (MEN)