Wijkraad Kaudenaarde verzet zich tegen bouw appartementen: “Met hand en tand als het moet”

Annemie Elsocht en Jos De Greef bij het huis dat zal plaatsruimen voor appartementen.
Mozkito Annemie Elsocht en Jos De Greef bij het huis dat zal plaatsruimen voor appartementen.
Een woning die dateert uit de Eerste Wereldoorlog op de Kaudenaardestraat in Dilbeek zal binnenkort plaats moeten ruimen voor appartementen. De wijkraad Kaudenaarde is helemaal niet gediend met de bouwaanvraag. “We zullen ons met hand en tand verzetten tegen deze zware aanslag op dit erfgoed en groen”, klinkt het. Bewoners kunnen nog tot eind juni een bezwaarschift indienen. 

De Kaudenaardewijk is een leef- en woonwijk net naast het centrum met het Regina Caeli-onderwijs er vlak naast. Dat maakt dat er veel beweging is van schoolgaande jongeren en gezinnen. Op het eerste gezicht zijn de meeste huizen in de wijk ééngezinswoningen in het groen. Enkele jaren geleden zagen de wijkbewoners nog hoe oude huizen en groen op de straat plaats moesten maken voor appartementen op de Rozenlaan. 

Bij de bewoners was het dan ook een hele schok toen ze een nieuwe bouwaanvraag zagen in hun straat. “Grond is schaars, daar zijn we ons van bewust, maar begin deze week waren we toch gedegouteerd op de manier waarop deze historie begint: een deels weggestopt bordje met daarop een bouwvergunningsaanvraag voor zes appartementen in de tuin van een aanpalende woning”, zegt Jos De Greef, voorzitter van de wijkraad. “De betreffende woningen staan trouwens op de lijst van bouwkundig erfgoed.”

Het huis langs de Kaudenaardestraat moet binnenkort plaats maken voor appartementen.
Mozkito Het huis langs de Kaudenaardestraat moet binnenkort plaats maken voor appartementen.

Eerste Wereldoorlog

De bebouwing in deze straat is de oudste van de wijk en dateert al van voor de Eerste Wereldoorlog met specifieke kenmerken en een cottagestijl. Het huis staat aan de overkant van de dreef en de Sint-Alenakapel die sinds 1987 een beschermd dorpsgezicht is. “Het nieuwe bouwwerk is niet conform met het woonkarakter van de wijk, doorbreekt de groencorridor en we vrezen voor het verloren gaan van de prachtige kastanje die bepalend is voor het mooie straatbeeld”, vult bezorgde buurvrouw Annemie Elsocht aan.

Het huis behoorde toe aan overleden schilder Julien Fischer en werd later overgedragen op zijn dochter, wat het huis een extra emotionele waarde geeft. Door de zes extra woongelegenheden op een perceel van meer dan 4 are wordt de bouwdichtheid te hoog.” Volgens de huidige plannen wordt er een ondergrondse parkeergarage voorzien. “Los van het feit dat het voldoende zal zijn, is de inrit van zo’n verkeersgarage niet combineerbaar met het toenemende fietsverkeer. Twee prachtige zijgevels zullen worden afgebroken zodat ze er een modern bouwwerk van kunnen maken.”

Het nieuwe bouwwerk is niet conform met het woonkarakter van de wijk, doorbreekt de groencorridor en we vrezen voor het verloren gaan van de prachtige kastanjelaar die bepalend is voor het mooie straatbeeld

Annemie Elsocht

Bezwaarschriften en petitie

De buurtbewoners houden zich bij hun standpunt en roepen de gemeente op om de bouwvergunning af te keuren. “Toon respect voor de bijzondere leefbararheid van deze wijk en haar bewoners. We zullen ons met hand en tand verzetten tegen deze zware aanslag op dit erfgoed en groen.” Momenteel is de gemeente een openbaar onderzoek gestart waarvoor alle wijkbewoners bezwaarschriften kunnen indienen. Het wijkcomité zelf is een petitie gestart.

Volgens burgemeester Willy Segers (N-VA LvBurgemeester) heeft iedereen het recht om een bezwaarschrift in te dienen. “Alle mensen die dat wensen kunnen de plannen inkijken op het gemeentehuis. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek waartegen de mensen tot 17 juni bezwaarschriften kunnen indienen. Daarna komen alle bezwaren bij de dienst ruimtelijke ordening terecht om geanalyseerd worden. Deze mensen geven dan een advies zodat dit nadien naar het college komt. Daar wordt dan een beslissing gemaakt.” 

De wijkraad is volop bezig met handtekeningen te verzamelen voor de petitie.
Mozkito De wijkraad is volop bezig met handtekeningen te verzamelen voor de petitie.