Voedselinspectie in 281 zaken

Bijna driehonderd Dilbeekse bedrijven en handelszaken die etenswaren verkopen, opslaan of serveren, hebben afgelopen maand inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) over de vloer gekregen. Die controles waren aangekondigd, maar leverden toch nog altijd 58 waarschuwingen en twee pv's op. Geen enkele zaak werd evenwel gesloten.

De inspecteurs van het FAVV hebben in totaal liefst 281 bedrijven uit de distributiesector en actief in de voedselketen gecontroleerd. Waarom er voor Dilbeek gekozen werd, is niet duidelijk. Het gaat om 83 restaurants, 23 cafés, 33 gemeenschapskeukens, 3 frituren, 62 kleinhandelszaken, 9 bakkers, 16 slagers, 1 viswinkel, 43 marktkramen en 8 supermarkten. Bij 217 zaken viel er niets aan te merken, maar 58 andere kregen wel een waarschuwing. Voorts kregen ook twee zaakvoerders een proces-verbaal. Toch was er nergens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid, en dus moest ook geen enkele zaak gesloten worden. Er werden ook geen voedingsmiddelen in beslag genomen. Wat de inbreuken betreft, ging het om temperatuurvoorschriften die niet gerespecteerd werden, gebrekkige hygiëne van lokalen en het ontbreken van een geldige toelating of registratie. Wie een ongunstige beoordeling kreeg, zal nauwlettend opgevolgd worden.

Hoewel de cijfers al bij al zeker niet slecht zijn, is het toch opvallend dat er nog zoveel waarschuwingen en zelfs pv's moesten volgen. Het ging immers om een aangekondigde actie, en bovendien werd er in september nog een opleidings- en informatiesessie georganiseerd, waar zo'n tachtig mensen present tekenden. De regelgeving inzake voedselveiligheid werd er opgefrist, en de deelnemers kregen ook tips om die regels in de praktijk toe te passen. "Wij zijn niet naar die infosessie geweest", aldus Sébastien Beyaert, manager van Brasserie Bijgaarden. "Maar een controle bekijken we altijd positief. Het houdt ons op de hoogte van nieuwe of aangepaste normen, bijvoorbeeld op het vlak van hygiëne. Die controleurs worden vaak weggezet als 'ambetanterikken', maar zij doen ook maar hun job. Bovendien waren ze zeer sympathiek en behulpzaam, in tegenstelling tot vroeger. Dankzij zo'n controles worden mensen die het niet al te nauw nemen met de regels eruit gehaald, wat positief is voor de sector. Maar in het algemeen denk ik wel dat Dilbeek goed scoort op het vlak van voedselveiligheid."

"Het houdt je wakker"

Controles klinken niet aangenaam, maar Beyaert is er dus wel voorstander van. "Die inspecteurs brengen heel wat dingen onder de aandacht", legt hij uit. "Dingen die we bijvoorbeeld over het hoofd gezien hebben, of dingen waar we gewoon nog niet van op de hoogte zijn. Zo wijzen ze je bijvoorbeeld op het aspect van de allergenen, die alsmaar een grotere rol gaan spelen. En je kan meteen de nodige maatregelen treffen. Zo'n georganiseerde controles zouden best in alle gemeenten gebeuren. Als je op elk moment een controle kan verwachten, dan houdt dat je wakker, waardoor je de zaak niet laat verloederen."

Sébastien Beyaert, manager van Brasserie Bijgaarden. Hij is voorstander van de controles. "Dit zouden ze best in elke gemeente doen."
Mozkito Sébastien Beyaert, manager van Brasserie Bijgaarden. Hij is voorstander van de controles. "Dit zouden ze best in elke gemeente doen."