Jarenlange dierenverwaarlozing blijft ongestraft: “We moeten machteloos toekijken hoe Fifi haar dood tegemoet gaat”

Fifi, de zevenjarige Duitse Herder die al haar hele leven verwaarloosd aan de ketting ligt.
Animal Rights Fifi, de zevenjarige Duitse Herder die al haar hele leven verwaarloosd aan de ketting ligt.
Een Duitse Herder die al zeven jaar vast hangt aan de ketting en verwaarloosd wordt, kan niet worden gered uit de erbarmelijke omstandigheden waarin ze leeft. De politie kan niet overgaan tot inbeslagname en ook de eigenaars verroeren geen vin. 

Fifi is een zevenjarige Duitse Herder en ligt al haar hele leven verwaarloosd aan de ketting. Omwonenden en dierenrechtenorganisaties contacteerden al meerdere malen de politie, maar die kan naar eigen zeggen niets doen. “Het kan niet dat verwaarlozing jarenlang blijft voortduren. Het moet voor de politie mogelijk zijn ondanks alle bureaucratie toch krachtig op te treden”, vertelt campagnemedewerker van Animal Rights Rowena Vanroy.

De Duitse Herder Fifi slijt haar leven aan de ketting op een vuil stukje grond in Dilbeek volgens Animal Rights. “Haar vacht zit onder de modder en beschutting tegen regen en wind vindt ze alleen in een krakkemikkig hok. Water en voedsel krijgt ze slechts af en toe waardoor ze heel mager is.” De organisatie betreurt de situatie van de hond enorm. “Honden zijn echte roedeldieren, dit is pure foltering. Iedereen weet momenteel hoe het voelt om geïsoleerd te leven. Voor Fifi duurt dit niet maar een paar weken, maar haar hele leven lang. We moeten machteloos toekijken hoe ze haar dood tegemoet gaat”, vult Vanroy aan. 

Machteloze politie 

Al vijf jaar lang doen dierenvrienden melding van het dierenleed bij de politie. “Ze zeggen machteloos te zijn, omdat de eigenaars telkens de toestand van Fifi minimaal verbeteren om een inbeslagname te omzeilen. Bovendien weigeren de eigenaars verder elke medewerking.” De politie meldt echter dat ze de situatie op de voet opvolgt. “Er werden al meerdere PV’s opgesteld voor verwaarlozing bij de eigenaars. De personen in kwestie houden zich aan de richtlijnen van de overheid waardoor de situatie niet ernstig genoeg is om op te treden”, meldt de Dilbeekse politie. 

(Lees verder onder foto)

De leefomgeving waarin Fifi zich momenteel bevindt.
Animal Rights De leefomgeving waarin Fifi zich momenteel bevindt.

In Dilbeek is er, in tegenstelling tot andere omringende gemeenten, geen verbod in het politiereglement voor dieren aan een ketting en is het op dit moment ook niet relevant gezien de situatie. “De hond zou volgens onze bevindingen op regelmatige basis vers eten en drinken krijgen alsook niet de hele tijd worden vastgehouden aan een ketting.” De politie houdt nauw contact met de overheid indien er verdere maatregelen moeten genomen worden. 

Hoewel het voor de politiediensten omwille van het coronavirus moeilijke tijden zijn, is dit geen reden om dierenverwaarlozing over het hoofd te zien

Animal Rights

Inbeslagname

Animal Rights dringt er bij de politie op aan om toch over te gaan tot inbeslagname. “De dierenverwaarlozers moeten een eeuwig houdverbod krijgen. Hoewel het voor de politiediensten omwille van het coronavirus moeilijke tijden zijn, is dit geen reden om dierenverwaarlozing over het hoofd te zien. Er moet nu worden ingegrepen voor het te laat is”, laat de organisatie weten. 

Ook Dierenwelzijn Vlaanderen volgt de mening van de politie. “Als de politie beslist om niet over te gaan tot een inbeslagname omdat de feiten niet ernstig genoeg zijn, dan is dat zo. We zijn zelf niet op de hoogte van de situatie en kunnen dus geen conclusies trekken”, aldus woordvoerster van Dierenwelzijn Brigitte Borgmans.