Gemeenteraad geeft groen licht voor openbare verkoop Pampoelhuis

Mozkito
De Dilbeekse gemeenteraad keurde met 20 ja-stemmers de openbare verkoop goed van het voormalig gemeentehuis in Groot-Bijgaarden. Het dossier werd in 2019 nog niet goedgekeurd op de gemeenteraad aangezien er toen nog technische fouten in zaten.

Sinds januari 2017 heeft de gemeente Dilbeek een onderzoek laten uitvoeren om het schoolmeestergebouw en het Pampoelhuis in Groot-Bijgaarden een nieuwe bestemming te geven. De renovatiekosten zijn hoog opgelopen in verhouding tot de beperkte gebruiksmogelijkheden voor de gemeente”, aldus Diane Van Hove (N-VA LvBurgemeester), schepen voor Gebouwen. “Daarom werd de verkoop vorig jaar al voorgesteld aan de gemeenteraad. De eventuele verkoop van het aangrenzende schoolgebouw zou ook meer potentiële kopers kunnen interesseren. Om dezelfde reden werd geopteerd voor een verkoop en geen erfpacht.”

Investering van één miljoen

Het dossier werd op de gemeenteraad van 26 mei opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. “We hebben dit goed voorbereid en vervolledigd met een nieuw opsplitsingsplan.” De academie voor deeltijds kunstonderwijs mag het gebouw nog gebruiken tot juni 2021. “Aan het Pampoelhuis kunnen geen verbouwingen gebeuren zonder akkoord van het Agentschap Onroerend erfgoed aangezien het een beschermd monument is.” De openbare verkoop van het Pampoelhuis werd afgelopen dinsdag goedgekeurd op de gemeenteraad met 20 ja-stemmers, 10 nee-stemmers en vier onthoudingen. 

De gemeente heeft ondertussen ook een plan klaar om gemeenteplein in Groot-Bijgaarden op te frissen. Hiervoor zijn de nodige budgetten voorzien in de meerjarenplanning van de gemeente en er wordt meer dan één miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe sportinfrastructuur aan de Bosstraat.