Gemeente krijgt subsidie van 708.909 euro om verenigingen te ondersteunen

Mozkito
De gemeente Dilbeek krijgt een eenmalige subsidie van Vlaamse regering van 708.909 euro om de lokale verenigingen te kunnen ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport erg zwaar. Van de ene dag op de andere ging alles toe en werden alle activiteiten geschrapt. Inkomsten uit eetfestijnen en tombola’s vielen weg, terwijl vaste kosten zoals huur, onderhoud en verzekeringen bleven doorlopen. De Dilbeekse verenigingen bleven echter wel steeds paraat staan. Ze naaiden mondmaskers en deden boodschappen voor mensen in armoede. Op 2 juni besliste de Vlaamse regering om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan. Voor Dilbeek gaat het om een eenmalige subsidie van 708.909,52 euro.

Momenteel is er een werkgroep samengesteld die, in samenspraak met de verenigingen, de noden in kaart brengt. Deze werkgroep zal een voorstel van verdeling van de middelen uitwerken. Enkele zaken konden niet op zich laten wachten en werden reeds goedgekeurd zoals de ondersteuning van jeugd- en sportkampen in de vorm van extra middelen voor de aankoop van hygiënisch materiaal om de kampen op een coronaveilige manier te kunnen laten doorgaan.