Dilbeek last bouwpauze in voor appartementen tot eind 2021: “We zetten tijdelijk een stop op kwantiteit en maken werk van kwaliteit”

Op de gemeenteraad van 23 juni werd beslist een bouwpauze in te lassen voor meergezinswoningen in Dilbeek tot eind 2021.
Google Maps Op de gemeenteraad van 23 juni werd beslist een bouwpauze in te lassen voor meergezinswoningen in Dilbeek tot eind 2021.
Op de gemeenteraad van 23 juni werd beslist een bouwpauze in te lassen voor meergezinswoningen in Dilbeek tot eind 2021. “Dat moet ons de kans geven een bouwkompas op te stellen dat zorgt voor duidelijke richtlijnen wat waar nog gebouwd kan en mag worden in de toekomst”, verduidelijkt het gemeentebestuur. Eerder dit jaar lastte Sint-Pieters-Leeuw al een bouwstop in tot minstens 2025.

In Dilbeek zijn er de voorbije jaren heel wat meergezinswoningen gebouwd. Sinds 2009 is het aantal meergezinswoningen (appartementen) zelfs met bijna een kwart gestegen. De laatste jaren merkte het gemeentebestuur op dat de groei van veel van die bouwprojecten niet altijd even strategisch werden ingepland. In die gevallen woog de impact van meergezinswoningen op de mobiliteit, de leefbaarheid en de ecologische voetafdruk van onze mooie gemeente. Hierdoor begonnen sommige inwoners hun zorgen te maken over Dilbeek. “Dat signaal hebben we als bestuur goed opgepikt”, stellen schepenen Luc Deleu en Stijn Quaghebeur. “Het heeft ertoe geleid dat we als bestuursploeg een prioriteit hebben gemaakt van de leefbaarheid van Dilbeek, vandaag maar ook morgen.”

Kwaliteit over kwantiteit

Het gemeentebestuur wil gehoor geven aan de opmerkingen van de Dilbekenaren en last daarom een bouwpauze voor meergezinswoningen in. “De gemeente zal geen vergunningen meer toekennen voor meergezinswoningen tot eind 2021", benadrukt Stijn Quaghebeur, schepen van Openbare Ruimte en Wonen. Tijdens de bouwpauze zal Dilbeek werk maken van een bouwkompas met een ruimtelijke visie voor de toekomst. Zo willen we voor iedereen duidelijk maken wat waar gebouwd mag worden.  We stippelen een koers uit om de komende jaren werk te maken van enerzijds bruisende, aangename dorpskernen en anderzijds open ruimte en groen.”

De gemeente zal geen vergunningen meer toekennen voor meergezinswoningen tot eind 2021. Tijdens de bouwpauze zal Dilbeek werk maken van een bouwkompas met een ruimtelijke visie voor de toekomst

Stijn Quaghebeur

Volgens Luc Deleu, schepen van Ruimtelijke Ordening, is zo’n bouwkompas niet enkel een goede zaak voor de inwoners, maar ook voor de ondernemers. “Met ons kompas zullen zij van bij het begin van een project exact weten wat waar mag gebouwd worden en onder welke voorwaarden dit mag plaatsvinden. Die duidelijkheid zal ook zorgen voor een kortere doorlooptijd van dossiers. En als lokaal bestuur helpen wij deze ondernemers bij het maatschappelijk verantwoord bouwen van aantrekkelijke woningen. We zetten tijdelijk een stop op kwantiteit en maken werk van kwaliteit”, besluit Deleu.

Niet op ééngezinswoningen

De bouwpauze is van toepassing op meergezinswoningen, dus niet op ééngezinswoningen. De totale looptijd van de bouwpauze start op 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. In die periode zal het gemeentebestuur de tijd nemen om samen met de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening), burgers en projectontwikkelaars een bouwkompas voor de toekomst te ontwerpen. “Na die periode zal het voor alle betrokkenen duidelijk zijn waar er in onze gemeente kan gebouwd worden en aan welke kwaliteitseisen de meergezinswoningen voortaan moeten voldoen”, vult burgemeester Willy Segers aan. Met ons bouwkompas stippelen we de koers uit voor een Dilbeek waar het fijn wonen is, klaar voor morgen.”