Charter voor beter fietsbeleid

Het gemeentebestuur van Dilbeek heeft het charter van Fietsberaad Vlaanderen ondertekend. Doel: een beter fietsbeleid in de gemeente ontwikkelen.

De gemeente zet al enkele jaren sterk in op de opwaardering van de fietsinfrastructuur. Onder meer de paden van de Doylijkstraat, IJsbergstraat en Jan De Trochstraat krijgen een opknapbeurt. Nu komt daar de ondertekening van het fietscharter van Fietsberaad Vlaanderen bij. "Het is puur symbolisch, maar geeft onze doelstellingen extra kracht", zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur. "We willen onder meer werk maken van drie slimme fietsschakels - dat zijn korte verbindingswegen die autoluw zijn. Voorts komen er extra fietsenstallingen en elektrische laadpalen. Ook het gemeentepersoneel wil zijn duit in het zakje doen door met de fiets naar het werk te komen." Ten slotte zal het fietspunt binnenkort aan cultureel centrum Westrand geopend worden. (MEN)