Caerenbergveld: polyvalente zaal Keperenberg: instructiebad

TOEKOMSTIGE INVULLING SPORTSITES VOORGESTELD

Sportsites Caerenbergveld in Schepdaal (l.) en Keperenberg in Itterbeek (r.) worden grondig heringericht.
Mozkito Sportsites Caerenbergveld in Schepdaal (l.) en Keperenberg in Itterbeek (r.) worden grondig heringericht.
Sportsite Caerenbergveld krijgt een nieuwe polyvalente zaal, site Keperenberg een complex met instructiezwembad. Dat zijn de voornaamste punten van het definitieve masterplan, dat nog enkele wijzigingen onderging op vraag van onder meer lokale verenigingen.

Er werd twee jaar gewerkt aan een toekomstplan voor Caerenbergveld in Schepdaal en Keperenberg in Itterbeek, de twee grote sportsites in Dilbeek. Na achttien openbare workshops, plaatsbezoeken met verenigingen en talloze vergaderingen komt het gemeentebestuur nu naar buiten met een definitief plan. Eerder had de gemeente al voorgesteld om een sportcomplex te bouwen op site Keperenberg en de huidige polyvalente zaal op site Caerenbergveld af te breken. "Die plannen zijn deels gewijzigd", zegt schepen van Facilitair Beheer Jef Vanderoost (CD&V). "De sportverenigingen en de gemeenschapsraad zagen de afbraak van de polyvalente zaal, die dan zou 'verhuizen' naar de kerksite in Schepdaal, niet zitten. De voorbije maanden zaten we rond de tafel en zo is er een geschikte oplossing naar voren gekomen. De huidige polyvalente zaal wordt wel degelijk gesloopt, maar op de parking van Caerenbergveld zal er op termijn een nieuwe feestzaal gebouwd worden. Naast die zaal komt er ook een gloednieuw jeugdhuis. Zo komen we tegemoet aan de vraag van lokale verenigingen. Wat de toekomstige bestemming van de kerk in Schepdaal betreft: hier liggen verschillende scenario's op tafel en daar zal in de komende jaren meer duidelijkheid rond komen."

Mozkito

Finse piste

Naast de polyvalente zaal worden er op site Caerenbergveld ook kleedkamers ingericht voor de spelers van FC Schepdaal. Voorts krijgt ook de infrastructuur van de voetbalclub een opknapbeurt. Zo wordt het tweede terrein uitgerust met kunstgras en zal er rond de velden een Finse piste aangelegd worden. Voorts verandert er voor de site Caerenbergveld niet zo veel. De huidige parking zal wel nog omgevormd worden tot een ontmoetingsplein, terwijl het terrein achter de sporthal dienst zal doen als parking. En er komt ook een randparking op de oude Iverlek-site.

Ontmoetingsplein

Op de site Keperenberg zal de oude sporthal plaatsruimen voor een nieuw ontmoetingsplein. "Dat plein zal de verbinding vormen tussen gemeenteschool 't Keperke, de OCMW-site met woonzorgcentrum Breugeldal, de oude school, het oude gemeentehuis en het nieuwe sportcomplex", aldus Vanderoost. "Voorts zal het ook deels gebruikt worden als multifunctionele speelplaats voor de school. Het jeugdhuis en de computerklas krijgen een onderkomen in het oude gemeentehuis, dat volledig gerenoveerd zal worden."


Maar het paradepaardje van de site Keperenberg wordt een multifunctioneel sportcomplex. Tennisclub SDI krijgt op de bovenste verdieping overdekte terreinen en op het gelijkvloers wordt een instructiezwembad gebouwd. "Met Dilkom hebben we al een groot gemeentelijk zwembad. Daarom hebben we hier voor een instructiebad gekozen. Kinderen kunnen er leren zwemmen en ook de bewoners van het rusthuis zullen er gebruik van maken. Op die manier komt er ook meer plaats vrij in Dilkom."


Voor de realisatie van het masterplan wordt gemikt op 2030. Maar de gemeente selecteerde ook enkele 'quick wins', oftewel ingrepen die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. "In Schepdaal wordt het kunstgrasveld in combinatie met de Finse piste, de waterhuishouding en de extra berging al in 2018 aangelegd. In Itterbeek wordt de ontwerpstudie opgestart voor de renovatie van het oud-gemeentehuis en de aanleg van de nieuwe multifunctionele speelplaats", besluit Vanderoost.