Bijkomende blauwe zones in Schepdaal, Bodegem en Dilbeek

Het gemeentebestuur van Dilbeek stelt drie bijkomende blauwe zones over het hele grondgebied.


In Schepdaal komt er een blauwe zone langs enkele parkeerstroken in het centrum. "Hiermee komen we tegemoet aan het probleem van langparkeerders", zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). "Het is een eerste stap in het nieuwe plan dat werd opgesteld door een werkgroep rond de herinrichting van de dorpskern van Schepdaal." Ook in Sint-Martens-Bodegem en Dilbeek wordt de parkeerdruk aangepakt. Omwonenden en handelaars vroegen al langer een parkeerverbod in de Molenstraat tussen nummers 100 en 92. "Voorts komt er een beperkte blauwe zone van een gedeelte van de stationsparking. In Dilbeek komt er ook een blauwe zone in de omgeving van op - en afrittencomplex. "We zullen de komende maanden op basis van gegevens van het parkeerbedrijf een evaluatie maken van deze maatregelen", besluit Quaghebeur. (MEN)