Archeologische vondst aan Pedemolen

AANNEMER STOOT OP OUDE FUNDAMENTEN GEBOUW BIJ UITGRAVING VIJVER

Een deel van de fundamenten van het tot nu toe onbekende gebouw.
Foto Mozkito Een deel van de fundamenten van het tot nu toe onbekende gebouw.
Tijdens herstellingswerken aan de vijver van de Pedemolen hebben arbeiders een archeologische vondst gedaan. Op een historisch schiereiland in de vijver heeft een onbekend gebouwd gestaan. Archeologen onderzochten het gebouw en zoeken nu naar de oorsprong.

De voorbije weken werd er volop gewerkt aan de uitvoering van het landschapsbeheersplan aan de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede. Er worden onder meer vijvers in ere hersteld. Tijdens het opnieuw uitgraven van de vijver stootte de aannemer op oude fundamenten van een tot nu toe onbekend gebouw. Daarom werden de werken even stilgelegd. Een archeologisch team van het departement Onroerend Erfgoed kwam ter plaatse voor een onderzoek. De voorbije dagen konden ze met hulp van de aannemer de fundamenten verder blootleggen en inventariseren.

Keramiekresten

Er werden ook keramiekresten gevonden die voorlopig in de zestiende eeuw gedateerd worden. Welk gebouw er gestaan heeft op het historische schiereilandje in de vijver, is voorlopig onbekend. De omvang en plaats van de funderingen doet vermoeden dat ze in verband gebracht kunnen worden met een site met walgracht.


"Het onderzoek op de site is volledig afgesloten", zegt schepen van Facilitair Beheer Jef Vanderoost (CD&V). "De onderzoekers hebben de gemeente een gedetailleerd verslag bezorgd, maar ze weten nog niet wat het gebouw is. Er volgt nu een literatuuronderzoek, waar ze uit beschrijvingen kunnen afleiden welke functie het gebouw had. Waarschijnlijk zal dat nog enkele maanden duren. "De vondst heeft ook grote gevolgen voor de geplande herinrichtingswerken van de vijver. Het gebouw staat op de plaats waar normaal de vijver zou komen. De vorm van de vijver wordt daarom aangepast. "In samenspraak met de archeologen is het gebouw weer bedekt met een hoop aarde. Hierdoor kan het gebouw niet afbrokkelen door externe factoren zoals vandalisme of regen. Als het onderzoek klaar is, zal de gemeente op de plaats een bord zetten met alle info over de vondst", zegt Vanderoost.

Kasteel

Leo Tielemans was tot 2010 molenaar van de Pedemolen. Voor hem komt de ontdekking niet als een verrassing. "In de loop van de jaren werd de vijver meermaals aangepast", vertelt Tielemans. "Soms uitgebreid, soms heraangelegd. Daardoor zijn er vele archeologische sites verloren gegaan. In de middeleeuwen en latere periodes was de Pedemolen een druk bewoond gebied. Aan de overkant van de straat stond zelfs een kasteel. Ik denk dat er in de komende jaren nog archeologische vondsten zullen zijn."