"Werken nog niet gestart, maar nu al minder klanten"

GROTE HERINRICHTING CENTRUM VEROORZAAKT ONRUST BIJ HANDELAARS

De Verheydenstraat in Dilbeek is vandaag al eenrichting, maar de vriendenkring van de handelaars vraagt al om er opnieuw verkeer in beide richtingen toe te laten.
Foto Mozkito De Verheydenstraat in Dilbeek is vandaag al eenrichting, maar de vriendenkring van de handelaars vraagt al om er opnieuw verkeer in beide richtingen toe te laten.
De grote werken voor een nieuw centrum in Dilbeek moeten nog starten maar veel handelaars zien nu al minder klanten. "Het eenrichtingsverkeer in de Verheydenstraat en de verhuis van de markt jaagt nu al mensen weg", zegt Jean Marie Appelmans van de vriendenkring van de handelaars. Schepen Stijn Quaghebeur (N-VA) zegt dat hij begrip heeft voor de onrust bij de winkeliers. "Niet alles is al definitief beslist en de handelaars worden zeker nog bij de herinrichting betrokken", zegt hij.

De voorbije jaren werd er een heel masterplan uitgewerkt voor het Dilbeekse centrum en enkele voorbereidende werken en ingrepen zijn al uitgevoerd. Maar nog voor het centrum een echte werf is klagen handelaars al over die wegblijven. "Maandag zijn we met een vijfentwintigtal handelaars samengekomen", zegt Appelmans. "Daaruit blijkt dat we allemaal vooral bezorgd zijn. Vandaag is de Verheydenstraat al een eenrichtingsstraat geworden. Dat jaagt vaste en potentiële klanten al weg. We vragen om toch zoals vroeger verkeer in twee richtingen toe te laten maar dan wel gecombineerd met de invoering van een zone 30, een beperking voor het zware vervoer, een laad- en loszone en parkeerzones op plaatsen waar de straat breed genoeg is."

Verhuis markt

De verhuis van de wekelijkse markt kost de Dilbeekse handelaars volgens de vriendenkring ook klanten. "Vroeger werd de markt op de Sint-Alenalaan georganiseerd en nu is die verhuisd naar het pattattenveld aan de Heetveldelaan. Bij sommige handelaars is die marktdag op woensdag naast zaterdag de topdag maar de hun omzet daalt omdat de markt te ver van de winkels gehouden wordt. We willen dan ook dat de markt terugkeert naar de oorspronkelijke locatie."

Weinig info

Ten slotte vindt de vriendenkring dat de handelaars te weinig geïnformeerd worden. "De werken worden al zo lang aangekondigd maar we weten nog steeds niets over wanneer alles zal beginnen en in welke fases er zal gewerkt worden. We willen gewoon snel duidelijkheid over de toekomst."


Nog geen definitieve planning


Schepen van Openbare Werken Stijn Quaghebeur (N-VA) zegt dat hij de bezorgdheid van de winkeliers begrijpt. "Ik neem akte van het feit dat er een tweede groep van handelaars zich verenigd", zegt Quaghebeur. "We hopen alvast dat we binnen enkele weken een aannemer kunnen aanstellen voor de werken. De aanbestedingsprocedure neemt nu eenmaal tijd in beslag. Pas nadien kunnen we echt een definitieve planning en een fasering uitwerken. Natuurlijk willen we de handelaars daar zoveel mogelijk over informeren want werken voor de deur is nooit leuk."

Circulatieplan

De locatie van de markt zoals ze vandaag vlakbij Westrand staat opgesteld is ook maar tijdelijk. "Na alle werken voorzien we om de markt dan een definitieve plaats te geven aan de Heetveldelaan dichterbij het handelscentrum is. Maar als blijkt dat dit niet de beste oplossing zou zijn kan daar later nog wel over gepraat worden." Het eenrichtingsverkeer in de Verheydenstraat zal wel gewoon van kracht blijven. "Dat staat zo uitgewerkt in de stedenbouwkundige vergunning die we kregen", zegt Quaghebeur. "Dat kan niet aangepast worden. De straat is ook te smal voor een goed voetpad, parkeerstroken en verkeer in beide richtingen. We moeten er ook rekening houden met het circulatieplan dat volledig is uitgetekend. Ik heb begrip voor de handelaars en dat ze snel duidelijkheid willen over de toekomst is logisch. Daarom zullen we hen zeker altijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Maar laat ons ook niet vergeten dat we met al deze werken ons oud en versleten centrum een heel nieuw en modern aanzicht zullen geven dat winkelen in onze gemeente aantrekkelijker zal maken."