"Toekomst Levenslust staat op het spel"

INRICHTING ZOEKT SNEL OPLOSSING NA PROVINCIAAL NJET VOOR BOUWPLANNEN

De administratieve diensten van de vzw zijn ondergebracht in dit verouderde en energieverslindende kasteel.
Mozkito De administratieve diensten van de vzw zijn ondergebracht in dit verouderde en energieverslindende kasteel.
Kink in de kabel voor de bouwplannen van vzw Levenslust. De provincie heeft een negatief advies gegeven voor de stedenbouwkundige vergunning, na een klacht van een overbuur. De directie laat de plannen evenwel niet los, en de gemeente stelt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op.

Vzw Levenslust is een organisatie die zich richt op jongens en meisjes van 6 tot 21 jaar met leerstoornissen. In totaal telt de inrichting 341 jongeren en 315 personeelsleden. De administratieve diensten bevinden zich momenteel in een verouderd kasteel op het domein. Een energieverslindend gebouw, dat een financiële kater veroorzaakt. De vzw wil de toekomst dan ook veiligstellen met de bouw van een nieuw administratief centrum. "Daarvoor doen we een beroep op een externe partner", zegt directrice Else De Wachter. "Die partner zal instaan voor de bouw van het administratief centrum, en ook nog eens 78 assistentiewoningen. Het kasteel zal daarna verkocht worden aan een externe zorgverstrekker. Wie in het gebouw zal trekken, weten we momenteel nog niet."

Mozkito

Bezwaarschrift

En dus diende vzw Levenslust twee stedenbouwkundige aanvragen in bij de gemeente Lennik. Die werden goedgekeurd, maar er volgde een bezwaarschrift van een buurtbewoner. Hij vindt dat de assistentiewoningen te dicht bij zijn woning zullen staan. Het dossier verhuisde naar de provincie, die uiteindelijk met een negatief advies kwam voor de stedenbouwkundige vergunningen. "Het geplande administratief centrum zou in parkgebied komen te liggen", laat de provincie weten. "De gemeente Lennik is intussen wel bezig met een globaal plan om dit aan te passen. De vergunning voor de assistentiewoningen werd ook niet goedgekeurd, omdat het gebouw onvoldoende in de omgeving ingepast wordt. De gemeente en de vzw Levenslust moeten nu het geheel bekijken, en een totaalplan opmaken."

Vertraging

Het gemeentebestuur volgt dat advies ook, met de uitwerking van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Maar dat wil niet zeggen dat de weigering van de stedenbouwkundige vergunningen geen streep door de rekening van Levenslust is. "Het volledige project loopt nu vertraging op", zegt directrice De Wachter. "Maar we moeten ons aan de procedure houden en een RUP opstellen. Daarna kunnen we opnieuw een stedenbouwkundige aanvraag indienen. Onze plannen blijven op tafel liggen, maar ik heb geen glazen bol. We weten dus niet hoe het zal aflopen. We weten ook wie de buurtbewoner in kwestie is, en we hebben al met hem contact gehad. Maar de man blijft bij zijn standpunt - wat zijn goed recht is. Hopelijk kan het project toch in een stroomversnelling geraken, zodat we snel met de bouwwerken kunnen beginnen. Dit moet het voortbestaan van onze vzw verzekeren."