"Spijtig dat het zo ver moest komen"

HANDELAARS ZETTEN GEMEENTEBESTUUR EEN HAK: KASTEELSTRAAT BLIJFT TWEERICHTINGSTRAAT

De verenigde handelaars Erik Varemans, Frederiek Soete, Guido Kestens en Hugo De Pril kwamen hun punt persoonlijk verdedigen voor de gemeenteraad.
Foto Mozkito De verenigde handelaars Erik Varemans, Frederiek Soete, Guido Kestens en Hugo De Pril kwamen hun punt persoonlijk verdedigen voor de gemeenteraad.
Vier Dilbeekse zelfstandigen hebben met een petitie van meer dan 900 handtekeningen de gemeenteraad overtuigd om het tweerichtingsverkeer in de Kasteelstraat te behouden. De handelaars gaan daarmee in tegen de plannen van het gemeentebestuur. Burgemeester Willy Segers (N-VA) vreest voor de gevolgen van de uitvoering van het mobiliteits- en masterplan. "Alles staat nu op instorten", zegt hij.

Dilbeek staat voor enkele cruciale jaren. Het gemeentebestuur maakt werk van de herinrichting van het centrum met een master- en mobiliteitsplan. Handelaars, inwoners en het schepencollege zaten de voorbije maanden tientallen keren bij elkaar, maar kwamen niet tot een akkoord. Vier zelfstandigen - Erik Varemans, Frederiek Soete, Guido Kestens en Hugo De Pril - namen het heft dan maar zelf in handen. Met een petitie gingen ze rond tegen het nieuwe circulatieplan.

Dramatische gevolgen

"Vooral de hervorming van de Kasteelstraat naar een eenrichtingsbaan is de doodsteek voor lokale handelaars", zegt opticien Hugo De Pril. "De Kasteelstraat is de navelstreng van het centrum van Dilbeek. Als ze die afsluiten, jagen ze potentiële klanten weg. Nu zijn er vijf straten die naar het centrum leiden, na de uitvoering van het mobiliteitsplan is dat slechts één straat. De gevolgen zullen dramatisch zijn. Zelfstandigen zullen hun zaak noodgedwongen moeten sluiten, en dat kunnen we niet laten gebeuren. Meer dan 900 mensen ondertekenden onze petitie."


De verenigde zelfstandigen mochten dinsdagavond hun punt voorstellen aan de gemeenteraad. Zij willen een masterplan voor elke Dilbekenaar. "Het is spijtig dat het zo ver is gekomen", aldus De Pril. "Maar we kunnen niet anders. Meer dan zes jaar woonden we alle vergaderingen bij. We hebben telkens onze mening gezegd, maar als er aan het einde van de rit niet naar geluisterd wordt, moeten we natuurlijk iets doen. Het masterplan is zeker niet slecht, maar moet een voordeel voor iedere inwoner zijn." Onder leiding van Open VLD werd het punt gestemd op de gemeenteraad. De liberale fractie kreeg steun van het Franstalige UF waardoor het agendapunt goedgekeurd werd. Een slag in het gezicht van het gemeentebestuur die zijn plannen in duigen ziet vallen. Burgemeester Segers was niet mals in zijn repliek. "We waren aan een mooi parcours bezig over de partijgrenzen heen", zegt hij. "Dat staat met deze beslissing op instorten. Veel mensen - binnen en buiten Dilbeek - keken met argusogen uit naar dit project, maar het stort nu in."


Ook mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA) is ontgoocheld over de beslissing. Hij richtte zijn peilen op Open VLD, die in 2014 het masterplan unaniem goedkeurde. "En nu zien ze er plots negatieve zaken in", aldus Quaghebeur.

Verkiezingskoorts

"Ik kan daar maar een verklaring aan geven: verkiezingskoorts. Open VLD wil zijn achterban tevreden houden en ligt daarom dwars. Wat is een schepencollege nog waard als het niet meer kan bouwen op gemeenteraadsbeslissingen?" Quaghebeur gaat ook niet mee in de visie van de handelaars. Hij vreest dat het tweerichtingsverkeer in de Kasteelstraat meer automobilisten naar het centrum leidt. "Dat staat in het dossier. We hebben bij de inwoners gepeild naar hun verzuchtingen. Het grote probleem was het doorgaand verkeer in het centrum. Ik begrijp dat de handelaars bereikbaar moeten blijven, maar met dit uitgangspunt haal je het verkeer terug." De komende weken wil het schepencollege terug rond tafel zitten om tot een oplossing met alle partijen te komen. Liberaal fractieleider Luc Deleu (Open VLD) ziet geen problemen in deze nieuwe wending. "Burgemeester Segers denkt weer meteen aan het ergste scenario - zoals bij de begrotingsgesprekken. Maar uiteindelijk zal het masterplan zonder problemen doorgevoerd worden. Als een groot deel van de bevolking een boodschap wil uitsturen, dan moet het gemeentebestuur daar naar luisteren."