"Illegalen massaal laten arresteren"

BURGEMEESTER WIL EINDELIJK GECOÖRDINEERDE AANPAK

Buurtbewoner Jean-Claude Henquinet heeft de overlast de laatste tijd wel wat zien afnemen.
Mozkito Buurtbewoner Jean-Claude Henquinet heeft de overlast de laatste tijd wel wat zien afnemen.
Burgemeester Willy Segers (N-VA) wil een betere samenwerking tussen betrokken overheden en diensten tegen de problematiek van illegalen op en rond de snelwegparking. "Er moeten meer arrestaties komen om te tonen dat het menens is."

De problematiek van de transitmigranten wordt intussen een oud zeer langs de E40 in Groot-Bijgaarden. Een hoogtepunt kregen we rond de jongste jaarwisseling. Toen kwam het zo ver dat inspecteurs van de wegpolitie een waarschuwingsschot moesten lossen toen ze belaagd werden door de illegalen. Truckers kregen er dan weer messteken, wanneer ze 's nachts in hun cabine werden overvallen. Het bos naast de snelweg waar de transitmigranten zich verschuilen, werd een groot stort, vol met kledij, flessen, thermische dekens en verpakkingen. Het stort is vandaag nog altijd aanwezig, leert een kleine rondgang ons.

Het bos is al jaren een groot stort.
Benoit De Friene Het bos is al jaren een groot stort.

Kalmer

Toch lijken zware incidenten achter de rug. "Het is hier kalmer geworden", zegt Jean-Claude Henquinet, die langs het wegje richting het bos woont. "De grote groepen van tientallen illegalen zien we hier niet meer. Nu zijn het er meestal maar drie tot vier die hier 's avonds komen. Afval of kledij laten ze niet meer achter langs de weg en vechtpartijen zoals toen, hebben we hier ook niet meer meegemaakt."


Toch liet de federale wegpolitie Brabant onlangs nog weten dat ze in heel Vlaams- en Waals-Brabant tussen januari en juni 241 processen-verbaal opstelden in verband met illegaal verblijf in ons land. Ook burgemeester Segers zegt dat de klachten blijven en zelfs stijgen. "Ze bonken op ramen en rolluiken van buurtbewoners, kruipen over omheiningen en zitten in de tuinen", zegt hij. "Als de lokale politie daarvoor wordt opgeroepen worden twee inspecteurs geconfronteerd met een groep van soms veertig mannen. Het ontbreekt onze lokale mensen aan capaciteit om daarmee om te gaan." Hij wil actie.

Meer acties

"Het aantal gecoördineerde acties mag opgedreven worden. Zones AMOW en Dilbeek willen hun steentje bijdragen, maar het is wel de federale politie en de Dienst Vreemdelingenzaken die het voortouw moeten nemen. Zij moeten ook de nodige opvang voorzien, zodat die illegalen opgepakt en opgesloten kunnen worden. Nu krijgen ze veelal gewoon het bevel het grondgebied te verlaten en staan ze er de volgende nacht opnieuw. Honderd mensen in een gesloten centrum steken werkt beter dan tien het bevel geven het grondgebied te verlaten. Het moet echt eens gaan doordringen dat het menens is. Arrestaties werken ontradend, ook op de route tussen het Maximiliaanpark en Groot-Bijgaarden. Maar de politiezone Brussel-West weigert zich daarmee bezig te houden, waardoor alles op de nek van de Vlaamse politiezones komt."


De gemeenten, provincies, Binnenlandse Zaken en de verschillende politiediensten ontmoetten elkaar maandag en dinsdag en er zal aan een nieuw plan gewerkt worden. "Als iedereen de handen in elkaar slaat, kan er een totale oplossing komen, waarbij we het probleem niet verplaatsen", besluit Segers.