"Ik vrees voor mijn zaak"

HANDELAARS ERG ONGERUST OVER INGRIJPENDE WERKEN IN CENTRUM

Momenteel zijn de voorbereidende werken van het masterplan gestart. Die veroorzaken al wat hinder op de baan.
Mozkito Momenteel zijn de voorbereidende werken van het masterplan gestart. Die veroorzaken al wat hinder op de baan.
Het Masterplan nadert met rasse schreden. Momenteel zijn de voorbereidende werken bezig in het centrum. In september vatten de grote werkzaamheden aan. Handelaars kijken met angst naar de toekomst. "Ik vrees voor mijn zaak", zegt kapper Marc Molemans.

De herinrichting van de Dilbeekse dorpskern moet het centrum leefbaarder maken. In 2014 kondigde de gemeente de plannen aan, momenteel zijn de voorbereidende werken gestart. Die gaan al gepaard met lichte hinder voor automobilisten in het centrum. "Maar dat blijft beperkt", zegt schepen van Openbare Werken Stijn Quaghebeur (N-VA). "Na de zomervakantie beginnen de grote werken. Waarschijnlijk wordt er gestart in de Spanjebergstraat, omdat er daar rioleringswerken gebeuren."

Mozkito

Betrekken bij fasering

Om de handelaars zo goed mogelijk door deze periode te loodsen, wil Quaghebeur ze betrekken bij de fasering van de werken. "Wij gaan maximaal communiceren met hen. Vooral de Verheydenstraat wordt een heikel punt. Daar zijn veel handelaars en we gaan over enkele maanden samen met hen en de aannemer rond tafel zitten om de fasering van de werken te bespreken." Normaal was het begin van de herinrichting voorzien voor januari 2016, maar er is al een kleine vertraging. Ondanks de politieke impasse ziet Quaghebeur geen hindernissen meer. "Door een goedgekeurde budgetwijziging hebben we genoeg ruimte om de werken uit te voeren. De politieke problemen zullen geen invloed hebben op de uitwerking van het masterplan."

Mozkito

Geen soelaas

De handelaars kijken niet uit naar de ingrijpende werken in het centrum. Kapper Marc Molemans heeft al 28 jaar zijn zaak in de Verheydenstraat. Hij vreest voor de toekomst van zijn zaak. "Je ziet nu al erg veel leegstand in het centrum", zegt Marc. "En dat zal nog erger worden als de weg hier open ligt. De klanten zullen afhaken. Wie wil zijn rubberen laarzen nu aandoen om naar de kapper te gaan? Niemand toch? Ik weet niet of mijn kapsalon dit overleeft." En volgens Marc zal het masterplan geen soelaas brengen. Hij wijst met de vinger naar de lokale politici. "Inspraak? Ze doen toch wat ze willen. Ze praten alles goed. Aan het centrum van Dilbeek is niets te doen. Na de uitwerking van het masterplan kan geen enkele vrachtwagen nog laden en lossen in het centrum. Daar hebben ze gewoon geen rekening mee gehouden. Dit project zal de doodsteek voor veel handelaars betekenen."


Dirk Praet, uitbater van 't Praetcafé, is wel optimistisch over de toekomst. Hij baatte de vorige jaren de cafetaria van cultureel centrum Westrand uit, en verhuisde in september naar de Verheydenstraat.

Comité van handelaars

"De herinrichting zal het centrum een boost geven", denkt Praet. "Ik snap de bezorgdheid van andere handelaars, maar voor 't Praetcafé zie ik geen moeilijkheden. Onze klanten komen uit het centrum van Dilbeek. De gemeente doet ook haar uiterste best om ons te steunen." Praet wil de handelaars uit het centrum samenbrengen in een comité. Zo kan er meer gecommuniceerd onder de zelfstandigen. "En naar de buitenwereld toe. Veel mensen weten niet dat er een ruime parking is achter de kerk. Dat is nochtans een grote troef voor Dilbeek. Binnenkort zit ik met enkele leden van het gemeentebestuur samen om dat te bespreken. We moeten onze troeven meer uitspelen. De komende jaren moeten we even door de zure appel bijten, maar daarna plukken we de vruchten ervan."