"Beste gemeente, dit is de dorpskern die wij willen"

INWONERS LEGGEN NA VOLKSBEVRAGING 22 CONCRETE PUNTEN VOOR

Het kerncomite¿ van het burgerinitiatief, met Dirk Evenepoel (midden) en Robrecht Geeroms (rechts).
Foto Mozkito Het kerncomite¿ van het burgerinitiatief, met Dirk Evenepoel (midden) en Robrecht Geeroms (rechts).
Wat er met de dorpskern van Schepdaal moet gebeuren? Die vraag hebben de inwoners zelf beantwoord - uitgebreid beantwoord. Er ligt een lijst met goed dertig punten klaar, waar het schepencollege zich nu over kan buigen.

Hoe leiden we de Schepdaalse dorpskern de 21ste eeuw binnen? Die vraag stelde een groep inwoners - niet enkel - zichzelf. Wat begon als een nobel initiatief, groeide uiteindelijk uit tot een volksbevraging. "We lanceerden een enquête waar zowat negentig mensen op reageerden", vertelt Dirk Evenepoel van de werkgroep. "Zij gaven ons een duidelijke richting en intussen hebben we zo'n dertig voorstellen om de dorpskern te vernieuwen. Dat gaat van de herinrichting van het gemeenteplein tot de heraanleg van voet- en fietspaden. Ook pleiten we voor de invoering van een blauwe zone, een zone 30 in de Eylenboschstraat, een fietsbrug over de spoorweg en een kiss&ride-zone aan de kerk. Veertien van onze voorstellen zijn zogenaamde 'quick wins', wat wil zeggen dat de gemeente ze meteen en zonder al te veel problemen kan uitvoeren. Andere voorstellen vereisen dieper onderzoek omdat ze een grote impact op de gemeente kunnen hebben."

Eensgezindheid

Dat burgers het heft in eigen handen nemen en plannen uitwerken voor de vernieuwing van hun dorp, is enigszins bijzonder te noemen. Voor Evenepoel is het project dan ook meer dan geslaagd. "Er was heel wat belangstelling voor", klinkt het. "Meestal heb je bij zulke projecten voor- en tegenstanders, maar dat was hier niet het geval. Tijdens de eerste vergadering - toen we onze ideeën voorstelden - waren er wel wat discussies, maar in het algemeen heerste er eensgezindheid. Dat zie je niet vaak in Vlaanderen. Want als je bijvoorbeeld in de ene straat eenrichtingsverkeer invoert, dan heeft dat weer gevolgen voor andere straten."

Geen papieren project

Na een jaar zweten en zwoegen is het project nu grotendeels klaar - voor het kerncomité dan toch. Zij sturen het dossier binnenkort door naar de gemeente. "Mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur toonde al heel wat interesse", zegt Evenepoel nog. "Ik ben er zeker van dat heel wat van onze voorstellen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden. Dit is geen project dat enkel op papier zal bestaan. Het zou ook dom zijn van het gemeentebestuur om alles in de vuilnisbak te gooien, zo'n groot maatschappelijk draagvlak is zelden gezien. Oké, niet iedere inwoner was aanwezig op de volksbevraging, maar ze hebben wel allemaal de kans gekregen. En ik denk dat de meerderheid zich hier wel in kan vinden. Wij hebben de basis gelegd, nu kan de politiek alles afwerken."