Weg met files, geef de fietser ruimte

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN DIKSMUIDE

De Woumenweg richting centrum tijdens de spits: vaak is het aanschuiven geblazen.
Foto Benny Proot De Woumenweg richting centrum tijdens de spits: vaak is het aanschuiven geblazen.
Als er één onderwerp is dat deze legislatuur overheerste, is het wel mobiliteit. Tijdens de ochtend- en avondspits loopt het verkeer nog altijd vaak vast. Niet iedereen vindt dat het huidige stadsbestuur de juiste keuzes maakte. De huidige oppositiepartijen benadrukken dat de fietser een veel veiligere plaats moet krijgen.

Huidig mobiliteitsschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) geeft toe: "De verkeersdoorstroming in onze stad is al jaren problematisch. De tolheffing voor vrachtwagenchauffeurs op de N8 zorgt voor meer zwaar verkeer door Diksmuide. Nu de Bortierlaan en de Stationsstraat terug open zijn, is er wel meer circulatie. Als echter blijkt dat het verkeer blijft dichtslibben, overleggen we met het Agentschap Wegen en Verkeer om de verkeerslichten op het kruispunt Stragier bij te sturen. Alle sluipwegen opnieuw opengooien, zie ik niet zitten. Geen enkele handelaar, fietser, wandelaar of bezoeker is gebaat met een stadskern vol stilstaand verkeer. De aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg start normaal gezien in 2019, de werken worden afgerond in 2022. Daarna zullen we de verkeersas van Esen naar Kaaskerke zo inrichten dat het stadscentrum autoluwer en dus gezelliger wordt. Daarmee kunnen we de files volledig wegwerken."

Eenrichting

Groen wil een centralere rol voor de fiets in het centrum en ondersteunt het memorandum van de Fietsersbond. "We moeten de Maria Doolaeghestraat inrichten als een eenrichtingsstraat van het kruispunt Stragier naar de bibliotheek. Het verkeer van Woumen naar Oostende kan via de Eikhofstraat en Esenweg rijden", stelt Erik Eloy. "Veel meer fietspaden zijn nodig in de stad. Geen fietspad betekent zone 30. De trage weggebruiker moet zich beschermd voelen. Het is tijd dat het bestuur het fietsbeleid ernstig neemt. We denken bijvoorbeeld ook aan veiligere oversteken en verkeersluwe schoolomgevingen."


N-VA stelde eerder voor in het centrum lussen te creëren zodat het verkeer vlotter loopt. "Helaas had de huidige meerderheid daar geen oren naar", betreurt Koen Coupillie. "Enkel het doortrekken van een omleidingsweg van Kaaskerke tot aan de Oostendestraat zal het fileprobleem helemaal oplossen. Ook al is de kans klein dat het er ooit van komt, blijven wij pleiten voor die oplossing. Het verbod om vanop de Grote Markt links af te slaan en ook het verbod om vanuit de Stationsstraat het Hauspieplein op te rijden, willen we opheffen. De jacht op het sluipverkeer van de mobiliteitsschepen zorgt voor meer druk op de al dichtgeslibde centrale assen. Veilige fietsverbindingen door het centrum zijn broodnodig. Op bepaalde stukken van de gewestwegen mag de snelheid opgetrokken worden van 70 naar 90 per uur."

Weer links afslaan op Markt

Ook voor Idee Diksmuide is er meer nodig dan de geplande zuidwestelijke omleidingsweg. "Deze baan zal voor problemen zorgen in Pervijze, Kaaskerke en Woumen omdat die weg een aanzuigeffect zal genereren", voorspelt gemeenteraadslid Katleen Winne. "We stellen ons ook vragen bij het traject. Zal het uitzonderlijk vervoer onder de sporen kunnen? Enig soelaas voor Pervijze is een verbinding tussen de Veurne- en Pervijzestraat. In de stadskern zelf moeten fietsers en voetgangers nu laveren op gevaar voor eigen leven. Het verbod om vanop de Markt links af te slaan was geen goede zet." (GUS)