Streven naar belastingverlaging

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN DIKSMUIDE

De nieuwe Markt net na de werken: een grote investering.
Benny Proot De nieuwe Markt net na de werken: een grote investering.
De meerderheid heeft deze legislatuur vijftig miljoen euro geïnvesteerd. Toch vallen de schulden volgens financiënschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) mee. Zijn partij en N-VA pleiten zelfs voor een belastingverlaging.

"Met een recordbedrag van vijftig miljoen euro hebben we boven het Vlaams gemiddelde geïnvesteerd, maar in ruil hebben we wel een flinke stap vooruit gezet met onze stad", vindt Vanlerberghe. "Diksmuide leeft allerminst boven haar stand. Met subsidies van de overheden en dankzij jaarlijkse overschotten konden we het grootste deel van de investeringen betalen. Vorig jaar sloten we af met een surplus van 4,7 miljoen euro. Onze schulden zijn gehalveerd naar 14,4 miljoen euro. De sterren voor een volgende beleidsploeg stonden nog nooit zo gunstig. Vandaar dat we voorstellen om de aanvullende personenbelasting te verlagen, zodat de koopkracht van onze inwoners stijgt."


N-VA is dat idee wel genegen. "Voor veel investeringen is er niet geleend, dus vinden we die nergens terug in de schulden", stelt Inge Claeys vast. "De nieuwe sporthal en het zwembad kosten de stadskas vanaf 2019 jaarlijks 750.000 euro. De ruimte voor grote investeringen is beperkt. Wij gaan voor een sober, maar correct financieel beleid waarbij een daling van de gemeentebelasting wel kan."


Idee Diksmuide vindt dat er niet veel kan bespaard worden in Diksmuide. "Maar de belastingen mogen niet verhogen", besluit Jan Van Acker. (GUS)