Polderfront stapt naar rechter

Het Polderfront stelt de Vlaamse regering in gebreke wat betreft de bescherming van poldergraslanden.

Polderfront bestaat uit Natuurpunt, SOS Kustpolders, Vogelbescherming Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie. Peter Bossu uit Lampernisse van SOS Kustpolders legt uit wat er aan de hand is. "We starten een polderrechtszaak om de Vlaamse regering te verplichten om de natuur in alle poldergraslanden te beschermen, ook die buiten natuurgebieden. In maart stelde het Polderfront de Vlaamse regering al schriftelijk in gebreke. Het antwoord dat we pas op 28 september ontvingen, bekoort ons niet. Daarom stappen we naar de burgerlijke rechtbank. Eind november vorig jaar besliste de Vlaamse regering om 5.000 hectare poldergraslanden te beschermen via de natuurwetgeving, maar die waren al beschermd. Daarnaast werd 3.000 hectare via de Europese landbouwwetgeving beschermd. Die beslissing zal in de praktijk weinig verandering brengen. Het vernietigen van kruiden en planten die typisch zijn voor de streek blijft toegelaten. We vragen nu om de prachtige poldergraslanden die buiten natuurgebied liggen ook te beschermen via de natuurwetgeving." (GUS)