Idee 2006 pleit voor extra windmolens in Nieuwkapelle

De aanvraag voor drie windmolens in Kaaskerke is ingetrokken na protest van de buurt. Toch ziet oppositiepartij Idee 2006 nog mogelijkheden in Diksmuide.


"Tegen de twee windmolens in Nieuwkapelle was er geen protest. De vergunning loopt binnen een paar jaar af en het gaat de ronde dat die zouden moeten verdwijnen van het Agentschap Onroerend Erfgoed", stelde Marc Deprez tijdens de gemeenteraad. "We pleiten voor het behoud en zelfs de uitbreiding met vier windmolens in Nieuwkapelle."


Burgemeester Lies Laridon (CD&V) deelde mee niet tegen windmolens te zijn maar wou niet ingaan op Nieuwkapelle omdat er nog geen dossier loopt. Schepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) was het idee wel genegen. "De CO²-uitstoot moet dringend naar beneden. Door het afketsen van het windmolenproject in Kaaskerke missen we de kans om die uitstoot met ruim 6000 ton te laten dalen."


Bert Laridon (N-VA) is eerder voorstander van pv-installaties omdat het open landschap veel windmolens niet toelaat. (GUS)