Groen komt voor het eerst op

Met 17 kandidaten komt Groen Diksmuide voor het eerst op. "De bouwhoogte willen we beperken tot vijf bouwlagen in het centrum en vier in de dorpen", somt lijsttrekker Gert Maertens een aantal programmapunten op. "Tegen 2025 willen we alle dorpen en wijken op een fietsvriendelijke manier verbinden met de stadskern. Een groene gordel is nodig. Dorpspunten waar een aantal diensten en sociale activiteiten samenkomen bevordert de leefbaarheid. De mantelzorgpremie willen we optrekken naar 75 euro. Het klimaatloket waarbij een deskundige aan huis komt is voor veel inwoners nuttig. Zo kunnen ze hun woonst duurzamer inrichten. Ook een ondernemersloket is nodig. Met een spaarkaartactie promoten we lokale producten. Speel- en ravotnatuur moet in alle dorpen en voor Diksmuide denken we aan een stadsrandbos. Kansarmen moeten ook kunnen sporten of cultuur beleven. Tot slot denken we aan een innovatielab waar we creatieve inwoners een budget geven om projecten te ontwikkelen. (GUS)