Gemeenteraad keurt budget voor lopende projecten goed

Financiënschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) heeft voor de laatste keer het budget voor het komende jaar voorgesteld aan de Diksmuidse gemeenteraad. Vanaf januari zetelt zijn partij in de oppositie. Voor het eerst stemde oppositiepartij Idee Diksmuide positief over dat budget. Die partij maakt de omgekeerde beweging en vormt samen met CD&V vanaf januari de nieuwe meerderheid. Net door die bestuurswissel is het een budget dat de lopende investeringen afwerkt. "In de periode van 2014 tot 2019 hebben we liefst 56,7 miljoen euro geïnvesteerd in onze stad", schetste Vanlerberghe. "Dit jaar komt dat neer op 876 euro per inwoner en volgend jaar op 596 euro. De schuld per inwoner stijgt iets, van 743 euro dit jaar naar 887 in 2019." Een aantal grote uitgaven volgend jaar zijn de verdere afwerking van de dorpskern in Keiem (870.000 euro), de bouw van een ontmoetingscentrum in Woumen die bezig is (1,5 miljoen euro), het masterplan Grote Markt met de heraanleg van de omliggende straten (913.000 euro) en de herbestemming van de kerk in Lampernisse (540.000 euro). (GUS)