Dit jaar nog geen trajectcontroles

CAMERA'S NOG STEEDS NIET GEIJKT

De inwerkingstelling van de trajectcontroles in Diksmuide, zoals hier in Esen, is nog niet voor morgen.
Foto Jelle Houwen De inwerkingstelling van de trajectcontroles in Diksmuide, zoals hier in Esen, is nog niet voor morgen.
De malaise rond de zes gecontesteerde trajectcontroles in politiezone Polder blijft maar duren. Alhoewel de installaties er al maanden staan, is nog steeds niet duidelijk wie de boetes zal verwerken en zijn de camera's ook nog niet geijkt. "Er zijn nog geen data vastgelegd. Voor het einde van het jaar zijn ze niet operationeel", zegt Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

De voorbereidende werken en het plaatsen van de palen vond al plaats voor de zomervakantie, en ook de camera's zelf zijn al geïnstalleerd. Maar intussen zijn we al enkele maanden verder maar nog steeds is er geen duidelijkheid wanneer de trajectcontroles effectief zullen starten. De oorspronkelijke startdatum werd al verlaat naar november, maar ook dat zal niet mogelijk zijn. Zo blijft het 526.000 euro dure proefproject van AWV maar in het slop zitten.


Er zijn twee grote redenen waarom de trajectcontroles nog steeds niet gestart zijn. Vooreerst liet politiezone Polder eerder weten niet te willen instaan voor de verwerking van de boetes. De trajectcontroles zijn geïnstalleerd op de plaats van flitscamera's. Concreet staan ze nu op een traject in de Oostendestraat, tussen Pervijze en Kaaskerke, in de Wijnendalestraat, langs de Esenweg en aan de bebouwde kommen van Woumen en Esen. "En enkel in de plaats van die twee laatste kunnen wij ons vinden", zegt korpschef Johan Geeraert.

Boeteverwerking

"Wij hadden liever controles gehad aan elke bebouwde kom. Nu kregen wij geen inspraak in de plaatsing, AWV nam dat voor zijn rekening. Er was tweemaal een 'overleg": eenmaal met de mededeling 'we gaan het doen', een tweede keer met de boodschap: 'daar doen we het.' Uit onze eigen ongevallencijfers blijkt dat er op de gekozen plaatsen de afgelopen vijf jaar geen enkel dodelijk ongeval was. Daarnaast hebben wij ook de capaciteit niet om die boetes te verwerken." Minister Ben Weyts toonde zich erg verbolgen over de weigering van Polder en wellicht zal de federale politie instaan voor de boeteverwerking. "Maar daarover is nog geen duidelijkheid. De gesprekken lopen nog", bevestigt AWV. Alleen al daardoor loopt het project vertraging op.


Een tweede reden ligt in het feit dat AWV de camera's nog steeds niet kon ijken en conform laten keuren. "Een concrete datum hiervoor ligt ook nog niet vast. We hopen dit op het einde van het jaar nog te kunnen doen. Wij staan overigens wel achter de moderne trajectcontroles, die zijn veel effectiever dan een puntsnelheidsmeter." Die 'puntsnelheidsmeters', de gewone vaste flitscamera's die er nu nog staan blijven overigens tot het in werking stellen van de trajectcontroles nog steeds in dienst. Ook dit nog: ondanks de malaise is nu al voorzien in nóg twee nieuwe trajectcontroles op het grondgebied. Zo wordt er nog een gepland op de N35 tussen Veurne en Diksmuide tussen kilometerpaal 11.2 en 15.4 en op de N369 in Diksmuide tussen kilometerpaal 12.3 en 16.4.