De vier uitkijktorens in het natuurgebied De Blankaart zijn toegankelijk

Eén van de nieuwe uitkijktorens
VLM Eén van de nieuwe uitkijktorens
Een wandeling door De Blankaart in Woumen en Houthulst loonde al de moeite maar heeft nu vier extra troeven. De houten uitkijktorens zijn klaar. 

Twee torens liggen op de terreinen van Natuurpunt langs het Blankaartwandelpad. Die van tien meter hoog kijkt uit op de rietmoerassen en de natte hooilanden. Het uitkijkpunt van vijf meter vind je aan de kerkewegel in het verlengde van de Pollaertstraat. Met wat geluk kan je er vogels in de rietkragen spotten. De twee andere uitkijktorens staan bij het Waterproductiecentrum op gronden van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Op die van 7,5 meter kijk je uit op onder meer een steltlopersplas aan de IJzer. Op de andere van 5 meter zie je de eendenkooi van Merkem alsook het Merkembroek. Aan het einde van de Zuidbroek- en Pollaertstraat, achter het ruitercentrum van Sport Vlaanderen, ligt een nieuwe brug over de Houtensluisvaart. Daar komt nog een infopunt. Al die werken samen kostten bijna 640.000 euro. Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zijn de partners. De bouw van de uitkijkpunten vormt het sluitstuk van de natuurherstelwerken die al ruim tien jaar aan de gang zijn. Er is meer rietmoeras ontwikkeld rond de Blankaartvijver, de laaggelegen weiden die momenteel overstromen richtte de VLM beter in voor de tienduizenden vogels die er overwinteren en in een zone van 900 hectare is het waterpeil verhoogd.

Wil je het gebied ontdekken? Trek dan laarzen aan want momenteel is het op verschillende plaatsen drassig.