Buurtbewoners bezorgd over privacy: al 17 bezwaren tegen komst restaurant

Water en Vuur zou op de vierde verdieping komen.
Proot Water en Vuur zou op de vierde verdieping komen.
Zeventien buurtbewoners zijn naar de provincie gestapt tegen de komst van het restaurant Water en Vuur in de oude veevoederfabriek aan de Grote Dijk. Ze zijn bezorgd over de inkijk vanuit het restaurant en het gebrek aan brandveiligheid. Het openbare onderzoek loopt nog tot 10 juli.

Tijl Devriendt en Gudrun Serruys willen hun restaurant Water en Vuur, nu nog in een boot op de IJzer, in de loop van 2018 verhuizen naar de oude fabriek. De stad heeft daarvoor een bouwvergunning verleend, ondanks 26 bezwaren van buurtbewoners. "We hebben de bouwvergunning goedgekeurd, maar zolang de brandveiligheid niet in orde is, mag het restaurant niet openen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bieke Moerman (sp.a-open). "Er moet eerst een tweede toegangsweg komen. Daarna moeten de eigenaars een nieuwe aanvraag indienen om hun restaurant uit te baten." Zeventien bewoners zijn intussen naar de provincie gestapt. Ze hopen dat de bouwvergunning alsnog geweigerd wordt. Hun belangrijkste tegenargumenten zijn de inkijk vanuit het restaurant, maar ook het gebrek aan brandveiligheid. Er zouden ook procedurefouten zijn. Zo ontbraken bij de aanvraag onder meer een archeologische nota en een motivatienota. Toch blijft Devriendt geloven in zijn concept.

Minder ramen

"Er komen minder ramen aan de kant van de bebouwing, we zullen de terrassen kleiner maken zodat de inkijk beperkt wordt en we voorzien parking in de tuin. We overleggen met de eigenaars van de oude broedersschool om een tweede toegangsweg voor de brandweer aan te leggen." (GUS)