"Uit liefde voor mijn stad"

BURGEMEESTER LIES LARIDON STELT ZELFGESCHREVEN BOEKJE OVER HAAR LEVEN VOOR

Burgemeester Lies Laridon met haar boek.
Foto Proot Burgemeester Lies Laridon met haar boek.
Lies Laridon (47) is tien jaar burgemeester van Diksmuide en vijftien jaar provincieraadslid. Twee goede redenen, vindt ze zelf, om een boekje uit te brengen. Onder de noemer 'Uit liefde voor Diksmuide' beschrijft ze haar leven: van haar geboorte in het moederhuis bij de Vismarkt tot haar rol in de politiek. In een adem laat ze weten ook in 2018 kandidaat-burgemeester te zijn.

Als studente in Leuven kreeg ze interesse in de politiek. Met een vader (Hendrik Laridon, red.) die decennialang burgemeester was van Diksmuide, had ze haar naamsbekendheid al mee. Toch staat ze erop haar eigen koers te varen. We blikken samen met haar terug op tien jaar burgemeesterschap in tien thema's.

Gerestaureerd stadhuis

"Begin vorig jaar mochten we na drie jaar restauratiewerken ons historische stadhuis openen. We wonnen er ondertussen de prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap mee. Het was een uitdaging om van zo'n monument een hedendaagse werkplek te maken, die toegankelijk is voor iedereen."

Herdenking WO I

"Het hoogtepunt was de plechtigheid in 2014 op de Grote Markt, waarbij Franse marinefuseliers zij aan zij stonden met Belgische soldaten, net als 100 jaar geleden. Het had een sterke symboliek en we mochten zelfs prins Laurent verwelkomen. Rond die periode kon iedereen het Franse marineschip 'Bâtiment de Projection' en de 'Commandement de Dixmude' in Zeebrugge bezoeken."

Nieuw rusthuis

"Op de opening van het nieuwe woonzorgcentrum Yserheem gaf wijlen kunstkenner Jan Hoet een deskundige uitleg over het kunstwerk van Nick Ervinck. Ook ereburger, en huidig rusthuisbewoonster, Anna Vuylsteke, was erbij. In de toekomst bouwen we daar een zorgsite uit."

Verenigingsleven

"Zelf ben ik lid van het Sint-Niklaaskoor en de Burgerskring, dus ik weet hoe belangrijk een goed lokaal is. In Esen en Oostkerke bouwden we een nieuw ontmoetingscentrum. In Woumen is er een gepland en die in Beerst en Leke hebben we vernieuwd."

Openbare werken

"De topper is het heraangelegde Schoolplein. Het is de aanzet voor de grote werken in het centrum, die nu volop aan de gang zijn. We hebben met dat plein kunnen aantonen dat het ook een andere functie kan hebben dan een parking alleen. Een visie die we doortrekken naar ons centrum."

Communicatie

"Nog een sleutelmoment is de verbetering van de communicatie door de oprichting van bewonersplatformen, een nieuwe website, een Facebookpagina en een uitbreiding van de communicatiedienst. De tijd dat een dorpskrantje volstond, ligt achter ons. De aanspreekbaarheid is enorm."

Huisvuilzakken

"Het moeten niet altijd grote momenten zijn. De huisvuilzak was vroeger voer voor klachten en nu zijn die weg. Dat komt door een stevigere zak, die we beter kunnen dichtbinden. Oog hebben voor de kleine verzuchtingen is ook belangrijk."

Bezoeken

"De vroegere Amerikaanse ambassadeur, Howard Guttman, kwam langs. Ook het bezoek van een Taiwanese delegatie, die op bedrijfsbezoek bij Vandezande kwam, blijft me bij. Wat keken die raar op dat ik zelf mijn kinderen van school haalde. 'Heb je daarvoor geen personeel en moet dat niet in een gepantserde wagen', kreeg ik als opmerking."

Tegen eenzaamheid

"Om eenzame mensen uit hun isolement te halen, zijn we gestart met de dorpsrestaurants. We bereiken per keer een zestigtal mensen. We willen op termijn om de twee weken in een ander dorp een eenvoudige maaltijd aanbieden."

Vrijwilligers

"Zonder vrijwilligers is een stad niets. Het is niet zo vanzelfsprekend om tijd te spenderen aan werk waarvoor je niet betaald wordt. Het tweejaarlijkse feest voor hen is dan ook een sleutelmoment voor me. Zo tonen we dat we hun inzet waarderen."


Het boekje 'Uit liefde voor Diksmuide' is gratis verkrijgbaar bij de burgemeester.