"Kinderen durven niet met fiets naar school"

ONVEILIGHEID TROEF OP GRAUWE BROEDERSSTRAAT

Het kruispunt van de Grauwe Broedersstraat met de Breyne Peellaertstraat is, zeker voor en na schooltijd, erg gevaarlijk.
Foto Proot Het kruispunt van de Grauwe Broedersstraat met de Breyne Peellaertstraat is, zeker voor en na schooltijd, erg gevaarlijk.
Het kruispunt Breyne Peellaertstraat-Grauwe Broedersstraat in Diksmuide komt in ons lezersonderzoek naar voor als erg onveilig. "Richting onze school is er zelfs geen fietspad, waardoor slechts weinig leerlingen met de fiets naar school komen", zegt Charlot Van D'huynslager, directrice van basisschool W'IJzer in de Grauwe Broedersstraat.

Als je van de Grauwe Broedersstraat richting de Breyne Peellaertstraat rijdt, moet je tijdens het spitsuur vaak lang wachten om de weg te kunnen oversteken. Ook het zicht is niet optimaal. Daarnaast ontbreken in de Grauwe Broedersstraat richting basisschool W'IJzer en het Atheneum ook fietspaden. "Beurtelings parkeren zou de Grauwe Broedersstraat al veiliger kunnen maken, maar voorlopig is ze dat echt niet. We geven onze 266 kleuters en leerlingen dan ook de raad om de weg achter onze school te nemen en via de Driemussenbrug te rijden. Daar is het veel veiliger. We zetten ook sterk in op gemachtigde opzichters, die de kinderen helpen om veilig over te steken. Ondanks onze inspanningen stel ik vast dat slechts een kleine tien procent van onze kinderen met de fiets of te voet naar school komt. Dat heeft zeker met de onveiligheid en het drukke verkeer te maken."


Op de site van W'IJzer volgen ook een negentigtal leerlingen van het ASO van het Atheneum Diksmuide les. Dertig van hen en een paar leerkrachten komen met de fiets naar school. "Voor mij is het gevaarlijkste punt de overweg aan het station. Daarna rijd ik via het zwembad naar school en daar valt het verkeer goed mee", vindt Lucas (14). "Ik kom langs de Paddestraat, die helaas in slechte staat verkeert, en over de Driemussenbrug. Via de Grauwe Broedersstraat is het te gevaarlijk door de geparkeerde auto's", pikt Noah (14) in. Gylana (12) hekelt dan weer het te snelle verkeer. "Veel automobilisten rijden te snel en gebruiken hun richtingaanwijzers niet. Langs de Esenweg en bij de spoorweg is het voor mij het gevaarlijkste." Dat beaamt ook Vlada, die pleit voor meer fietspaden.

Zone 30

"De Breyne Peellaertstraat is een gewestweg", verduidelijkt mobiliteitschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). "Sinds begin 2000 vragen we een noordwestelijke omleidingsweg, maar de provincie West-Vlaanderen volgt die visie niet. We moeten ons daar dus behelpen met flankerende maatregelen. Zo legden we al een fietsbrug aan over de Handzamevaart. Wie van Leke, Beerst, Keiem en Koekelare komt, kan daarover al fietsend de school bereiken. Binnenkort voeren we in een deel van de Breyne Peellaertstraat de zone 30 in. Het gaat concreet om het stuk tussen de Kwadestraat en voorbij de Grote Markt. De Grote en Kleine Dijk, die palen aan de Breyne Peellaertstraat, worden fietsstraten. De Kwadestraat, waar het Sint-Niklaasinstituut is gelegen, vormen we om tot een schoolstraat van zodra de serviceflats daar zijn gerealiseerd. Een fietspad in de Grauwe Broedersstraat is niet aan de orde, omdat we dan parkeerplaatsen zouden moeten opofferen."

Onveiligheid nuanceren

"De voorbije negen jaar zijn er op het kruispunt Breyne Peellaertstraat - Grauwe Broedersstraat negentien ongevallen gebeurd, waarvan twee met gewonden. Elk ongeval is er één te veel maar het zijn zeker geen spectaculaire cijfers", vindt burgemeester Lies Laridon (CD&V).


"Voetgangers moeten meer de ondergrondse verbinding van aan het postgebouw richting de Vismarkt gebruiken. Verder is er de nieuwe Driemussenbrug en kom je van het centrum, dan kan je het drukke kruispunt vermijden door via de Oostvesten, de Parklaan en de Laure Fredericqlaan te rijden. Bovendien roep ik ouders op om zelf verstandig te parkeren bij scholen. Ook al is het maar voor een paar minuten, zet de auto op een reglementaire manier aan de kant."