Stad zoekt vrijwilligers

De stad zoekt vrijwilligers voor de stem- en telbureaus bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Die zondag wordt er gestemd in 24 bureaus en geteld in 16 bureaus. 250 personen zijn nodig om de bureaus te bemannen. Er is nood aan voorzitters, secretarissen en bijzitters.


Je moet minstens 18 jaar zijn en stemgerechtigd. De gemeente geeft vooraf een opleiding en tijdens de verkiezingsdag wordt gezorgd voor de catering. De Vlaamse overheid geeft een vergoeding van 19 euro. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de dienst bevolking of via een mail naar karine.brockmans@diest.be.


(VDWT)