Stad houdt raadpleging over nieuw ziekenhuis op Verversgracht

Diestenaren mogen de komende maand mee nadenken over de inplanting van het nieuwe ziekenhuis op de Verversgracht. De gemeente houdt een publieke raadpleging tot 10 mei.
De nieuwe campus komt op de Verversgracht achter het huidige ziekenhuis.
Bollen De nieuwe campus komt op de Verversgracht achter het huidige ziekenhuis.

Het huidig Algemeen Ziekenhuis van Diest is verdeeld over twee campussen, in de Statiestraat en de Hasseltsestraat. De accommodatie is verouderd en voldoet te weinig aan de hedendaagse vereisten in de zorg. Samen met de stad Diest heeft het AZ beslist om tegen 2023 één nieuwe centrale campus te bouwen op de Verversgracht. Vroeger was er de brandweerkazerne en vandaag een grote publieke parking. Momenteel is de site nog ingekleurd als woongebied.

Om het nieuwe ziekenhuis te bouwen is een RUP nodig, een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Daarvoor wordt eerst nog een startnota opgemaakt, waarin de ruimtelijke doelstellingen staan van het plan en de mogelijke milieueffecten.

Over de startnota wordt nu een publieke raadpleging gehouden. Tot 10 mei krijgt iedereen de kans om opmerkingen en suggesties te maken en vragen te stellen.

Infomarkt

De komst van het nieuwe ziekenhuis is een betwist onderwerp onder Diestenaren. Het idee om de nieuwe campus te bouwen op de Citadel bleef te lang liggen en bleek uiteindelijk onwerkbaar. Nu de definitieve keuze op de parking Verversgracht is gevallen, vinden velen dat een modern ziekenhuis niet thuis hoort midden in een stadscentrum. De bereikbaarheid en de mobiliteit rond de nabije scholen wordt in vraag gesteld.

Op donderdag 28 maart wordt een infomarkt gehouden om 20 uur in de Sint-Joriszaal van het stadhuis. Alle reacties en aangetekende brieven worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. De proces- en startnota kan je na afspraak ook inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.