Scholen zetten zalen open voor gemeenschappelijk gebruik

De scholengroepen KSD en Adite gaan hun sportzalen buiten de schooluren openstellen voor de gemeenschap. "Zo kunnen ruimtes, die 's avonds en in het weekend leeg staan maximaal benut worden door verenigingen en voor activiteiten", zegt Onderwijsschepen Geert Cluckers (DDS).

Vlaams ministers Muyters en Crevits hebben recent een oproep gedaan aan scholen om hun zalen ter beschikking te stellen. Ze kunnen dan subsidies krijgen voor de renovatie van hun infrastructuur. De beide Dietste scholengroepen zitten met de stad rond de tafel om de Vlaamse subsidies aan te vragen. Onlangs verlengde het KTA1 nog de verhuur van haar sporthal aan de stad Diest met negen jaar, zodat sportclubs er terecht kunnen. In februari start de nieuwbouw van de Gemeentelijke basisschool Molenstede. De nieuwe zaal zal voor publiek toegankelijk worden in het weekend. (VDWT)