Op sommige vlakken nog bijschaven

BESTUURSAKKOORD DOORGELICHT | DIEST

Diest bruist op cultureel vlak, met verschillende initiatieven en evenementen die de voorbije jaren werden georganiseerd. De binnenstad kreeg een nieuwe aankleding met de open Demer. Heel wat infrastructuurwerken zijn uitgevoerd of staan op stapel. Aan sport, mobiliteit en wateroverlast moet nog worden geschaafd. Diest draagt haar historische gebouwen mee als een zware erfenis.

GELUKT

1Een toeristische Park & Walk-route ontwikkelen.

Om bezoekers te stimuleren voor de randparkings te kiezen en te voet naar het centrum te wandelen, kwamen er bordjes die de wandelroute op een aangename wijze aanduiden. Naast de bewegwijzering naar de parkeergelegenheden kwamen er borden met foto's en info over gebouwen en monumenten.

2De organisatie oprichten van het feestjaar 2018 rond Filips Willem van Oranje.

400 jaar geleden werd de vergeten prins begraven in Diest. Verschillende stadsdiensten en culturele verenigingen werden betrokken bij het feestcomité. Behalve tentoonstellingen werd ook een tweedaags volksfeest gehouden in mei. Er werd zelfs een speciaal Oranjebier gebrouwen.

3Kunst in de publieke ruimte brengen door middel van een participatief project.

Een werkgroep werd opgericht om 'The Ever Blossoming Garden' te bouwen. Het monument ter nagedachtenis van Annick Van Uytsel werd vorig jaar ingehuldigd aan de Zichemsepoort. Met een crowdfunding konden Diestenaars mee het kunstwerk financieren.

4Subsidies aan vzw Dassenaarde geven voor de bouw van lokalen.

De speelpleinwerking in Molenstede kon na tien jaar plannen eindelijk een nieuwe eigen stek bouwen in de Asdonkstraat. Het stadsbestuur zorgde ervoor dat de grond niet langer zonevreemd was. Van de 500.000 euro die de nieuwbouw koste, schonk Diest maar liefst de helft.

5De promobijdrage invoeren.

Deze jaarlijkse belasting voor handelaars dient als middel om het Diestse winkelcentrum te promoten. Ze werd in 2014 ingevoerd. Met de opbrengst organiseert het Centrummanagement sinds enkele jaren evenementen in de binnenstad, zoals Ladies CityDeluxe, die shoppers naar Diest lokken.

6Gronden verwerven in het Oosterlindeveld.

De gemeente wil op die plaats een sport- en recreatiezone aanleggen voor de groeiende bevolking in Schaffen. Ze bezat er al een aantal percelen en heeft na jaren onderhandelen en procederen met eigenaars voldoende grond onder de voeten. Het inrichtingsplan voor de sportvelden ligt klaar.

7Het stedelijk zwembad De Warande renoveren.

Het peuterbad werd drie keer groter gemaakt met extra speeltuigen. De technische lokalen werden opgeknapt naar de huidige Vlarem-normen. Er zijn nieuwe opslagtanks voor chloor en zwavelzuur geplaatst. 121.000 euro werd besteed aan de renovatie. De stad kreeg een nieuwe milieuvergunning voor het gebouw.

8De stedelijke website voor de jeugd optimaliseren.

De site www.jeugdindiest.be werd in het begin van de legislatuur opgestart en is intussen voldoende uitgebouwd. Je vindt er alle praktische informatie die de jonge bewoners aanbelangt. Weliswaar is aan de droge lay-out weinig tijd besteed en het vergt wat geduld om te vinden wat je zoekt in het labyrint van tabbladen.

9De schoolomgevingen Peetersstraat, Mariëndaalstraat en Mariëndaalplein heraanleggen.

In 2017 werden nieuwe riolering, wegverharding en nieuwe voetpaden aangelegd rond de scholen van KSD. Ook de Nicolas Welterstraat werd vernieuwd. Het aantal parkeerplaatsen bleef behouden. Aan de scholen van KSD werd een veilige toegang gemaakt.

10Buitengewone herstellingswerken doen aan ontmoetingscentra Deurne en Kaggevinne.

Het elektriciteitsnetwerk van de SOK in Deurne werd aangepast. In De Ketel in Kaggevinne werden noodzakelijke herstellingen aan het dak gedaan. Sterker nog: de SOK wordt op termijn vervangen door een nieuw multifunctioneel centrum.

11Een volkstuin openen om kringlooptuinieren te stimuleren.

De stad wil kansengroepen aanmoedigen om te tuinieren en composteren. In het begijnhof werden in 2015 volkstuintjes aangelegd door het OCMW, samen met de vzw Wortels. De deelnemers leren bovendien zelf te koken met de groenten uit hun moestuin.

12De buitenschoolse kinderopvang in Schaffen heropwaarderen.

De BKO in de voormalige pastorie werd in 2016 volledig gerenoveerd en voldoet weer aan de strenge voorwaarden van Kind en Gezin. Het aantal plaatsen werd opgekrikt van 32 naar 50. De BKO van Schaffen was de laatste in de gemeente die nog moest verbouwd worden.

13De capaciteit uitbreiden van het buitenbekken Webbekoms Broek.

Tegelijk werd de oude Demerbedding heringericht voor extra buffering. Ondanks deze werken om hemelwater op te vangen werd de binnenstad toch weer getroffen door overstromingen op 2 juni van dit jaar. Er moeten nog meer grachten worden uitgegraven en spaarbekkens worden aangelegd.

NIET GELUKT

1Op de Citadel een toeristisch belevingscentrum openen rond Wereldoorlog II.

Bezoekers zouden in het centrum 'Ten Oorlog' onder andere virtuele simulaties kunnen meemaken van missies van Blauwhelmen. Ook de geschiedenis van de Citadel en de Diestse Paracommando's had er te zien kunnen zijn. Vooralsnog is het Pegasusmuseum van de para's het enige in zijn soort.

2Een efficiëntere exploitatie zoeken voor het zwembad De Warande.

Een studie had moeten uitwijzen of publiek-private partners actief konden meewerken aan de uitbating van het zwembad. Eind 2016 was een masterplan besteld om de toekomst van de sportfaciliteiten van de Warande te bepalen. Nu wordt eerst besproken wat de sportclubs eigenlijk zelf willen.

3De binnenkant van de Sint-Catharinakerk restaureren.

De eerste fase van de werken aan de buitengevel waren voltooid eind 2014. Fase twee voorziet de restauratie van de binnenkant van de kerk en moet haar ook een polyvalent gebruik geven. Het beheersplan is echter nog niet klaar om in te dienen bij Onroerend Erfgoed.

4Een jeugdherberg openen op de Citadel.

Toerisme Vlaanderen wilde in 2013 op de Citadel 80 bedden aanbieden in de courtines, maar vond het uiteindelijk geen geschikte plaats. Eerder werd de stationsbuurt genoemd voor lowbudget overnachtingsmogelijkheden. De restauratie van de vroegere jeugdherberg Den Drossaard werd uitgesteld wegens geldgebrek.

5Beheersovereenkomsten sluiten met landbouwers.

Het idee was om landbouwers uit de gemeente in te zetten voor bijvoorbeeld gras maaien of sneeuw ruimen. Aan bepaalde openbare werken konden ze ook meewerken. Hiervoor werden deze legislatuur geen contracten gesloten.

6De Turnhoutsebaan (N127) aan de Langeberg heraanleggen.

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer moest de scherpe bocht verlegd worden, zouden aan weerszijden fietspaden komen, nieuw wegdek, twee bushaltes en openbare verlichting in de Turnhoutsebaan tussen de Citadellaan en de Langeberg. De gescheiden riolering nam de stad voor haar rekening. Dit werk start in het najaar van 2019.

7De gevel en het dak van het stadhuis restaureren.

Er moest een ontwerper worden aangeduid om een restauratiedossier op te stellen voor Onroerend Erfgoed. In afwachting was 90.000 euro vrijgemaakt voor dringende oplapwerken. Die zouden dit jaar nog gedaan worden. De totale kost bedraagt 1,8 miljoen euro. De raming werd pas vorige maand opgemaakt.

(VDWT)

Om bezoekers te stimuleren voor de randparkings te kiezen en te voet naar het centrum te wandelen, kwamen er bordjes die de wandelroute op een aangename wijze aanduiden zoals deze Walk &Park op de parking aan de Citadel.
Bollen Om bezoekers te stimuleren voor de randparkings te kiezen en te voet naar het centrum te wandelen, kwamen er bordjes die de wandelroute op een aangename wijze aanduiden zoals deze Walk &Park op de parking aan de Citadel.Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.