Onderhoudswerken van start

Aan de Reppelsebaan in Diest gaan er vanaf vandaag onderhoudswerken van start. Die duren tot 17 juni. Eerst wordt het gedeelte Beemdenweg tot en met kruispunt Herrestraat aangepakt en in een tweede fase het kruispunt Herrestraat richting Averbode. Aan de parking van de Verversgracht starten op 23 mei ook werken. Er zal verharding aangebracht worden, die plassen en putten in de toekomst moet vermijden. Bovendien worden de parkeervakken beter gemarkeerd. De werken duren twee weken. In de Peetersstraat en de Mariëndaalstraat beginnen op 1 juni wegenis- en rioleringswerken. Eerst wordt de K. Astridlaan tot en met Mariëndaalplaats (uitrit Delhaize) aangepakt. Vervolgens is de Mariëndaalstraat en de Peetersstraat aan de beurt. Nadat de nutsmaatschappijen hun werken voltooid hebben, vermoedelijk in november, worden de werken geschorst tot na de feestdagen. De aannemer voor de rioleringswerken start daarom pas begin volgend jaar.


(KBG)