Leerstof niet begrepen? Bekijk het via YouTube

LEERKRACHTEN MIDDENSCHOOL PRINS VAN ORANJE GEVEN LES VIA FILMPJES

De leerlingen kunnen zo vaak als nodig de instructies opvragen terwijl ze oefeningen maken.
rv De leerlingen kunnen zo vaak als nodig de instructies opvragen terwijl ze oefeningen maken.
Middenschool Prins van Oranje van het gemeenschapsonderwijs (GO!) is gestart met een eigen YouTube-kanaal, waarop leerlingen instructiefilmpjes van leerkrachten kunnen vinden. De filmpjes worden aan het begin van de les opgenomen in een lokaal dat uitgerust is met een camera. Nadien kunnen de leerlingen de beelden opvragen met een QR-code.

"De aandacht van de leerlingen vijftig minuten vasthouden, is soms moeilijk voor een leerkracht", zegt coördinerend directeur Gert Van Passel van de scholengroep Adite. "Daarom deze nieuwe manier van werken."


Concreet krijgen de leerlingen aan het begin van elke les 15 minuten instructies over de leerstof. Nadien kunnen ze zelf aan de slag met de oefeningen. "Die eerste 15 minuten worden ook opgenomen en meteen op YouTube gezet. Zo kunnen de leerlingen het nadien met hun tablet of smartphone zoveel als nodig opvragen."

De filmpjes worden opgenomen in een speciaal instructielokaaltje.
rv De filmpjes worden opgenomen in een speciaal instructielokaaltje.

Op eigen tempo

De bedoeling is om de leerlingen meer te betrekken bij het leerproces en individueel aan de slag te laten gaan. "Maar vragen stellen, kan natuurlijk nog altijd. Er loopt voortdurend een team van een viertal leerkrachten rond om de leerlingen te begeleiden die het moeilijk hebben", zegt Van Passel. "Zo kunnen we ons meer dan ooit richten op de individuele noden van de leerlingen. Dat is ook het grote verschil met het oude systeem: dat richt zich te veel op de middenmoot van de klas en wie niet meekan, blijft ook achterop hinken. Nu kan iedereen op zijn of haar eigen tempo werken en zo vaak als nodig hulp inroepen, via een leerkracht of via de filmpjes, zonder dat de hele groep hierdoor wordt opgehouden of opgejaagd."

Om toegang te krijgen tot de filmpjes moeten de leerlingen een QR-code inscannen.
rv Om toegang te krijgen tot de filmpjes moeten de leerlingen een QR-code inscannen.

Vinger in de lucht

Momenteel gaat het nog om een proefproject en is het gericht op leerlingen uit het BSO. "De camera hangt er nu een week en we merken dat de leerlingen er gretig gebruik van maken. Vooral zij die stiller of meer teruggetrokken zijn vragen de filmpjes regelmatig op. Op die manier vermijden ze dat ze te vaak met hun vinger in de lucht zitten", zegt Peter Verheyden, directeur van Middenschool Prins van Oranje Diest. "Naargelang het succes van het systeem plannen we volgend jaar met een groep van zeventig leerling uit het ASO aan de slag te gaan."