Ferdinand Allenstraat wordt schoolstraat

In de Ferdinand Allenstraat aan de school Prins van Oranje geldt vanaf nu het principe van een schoolstraat. Het gaat om een voorlopig proefproject van de stad Diest en kwam er op vraag van de scholengroep 12 Adite, waar het Atheneum Prins van Oranje toe behoort. Vanaf nu zal de straat afgesloten worden na de schooluren om de verkeersproblemen aan de straat te vermijden.


Concreet betekent dat dat je op woensdag de straat niet meer in kan tussen 11.30 uur en 12.15 uur. Op vrijdag is de straat afgesloten tussen 14.45 uur en 15.20 uur. De andere dagen van de week is de straat niet toegankelijk tussen 15.15 uur en 15.45 uur. De stad besloot om de straat enkel af te sluiten na de schooluren, omdat zich dan de meeste verkeersproblemen voordoen. 's Morgens is er minder hinder, vindt de stad.


Het project loopt nog tot het einde van het schooljaar. Dan zal de stad samenzitten met de scholen, ouders, leerlingen en omwonenden om het project te evalueren. (SDB)