Diests schepen en Vlaams Parlementslid: “Verlaag belastingen voor ondernemers en laat hen zelf bepalen waaraan ze besteed worden”

Schepen Maurits Vande Reyde (VLD) in de winkelstraat pleit voor  minder lokale belastingen voor ondernemers en meer inspraak in de besteding van het belastinggeld.
Dirk Desmet Schepen Maurits Vande Reyde (VLD) in de winkelstraat pleit voor minder lokale belastingen voor ondernemers en meer inspraak in de besteding van het belastinggeld.
Volgens schepen Vande Reyde waren de opbrengsten in 2019 uit lokale ondernemersbelastingen in alle Oost-Brabantse gemeenten goed voor ruim 8 miljoen euro. De schepen wil de volgens hem vaak complexe en kostelijke belastingen op ondernemers in heel Vlaanderen verminderen en de ondernemers inspraak ingeven in de besteding van hun belastingsgeld. 

“Lokale besturen heffen op twee manieren belastingen op ondernemingen. Enerzijds zijn er de opcentiemen op onroerende voorheffing, verkeersbelasting en leegstand. Dat zijn belastingen die door Vlaamse overheid geïnd worden maar waar lokale besturen een supplement op rekenen. Daarnaast hebben lokale besturen de autonomie om zelf een reeks van belastingen te heffen. Dit zijn de zogenaamde autonome lokale belastingen. In veel gemeenten zijn er nog veel van dergelijke lokale belastingen en veel ervan zijn niet meer van deze tijd. Belasting op drijfkracht, zogenaamde vermakelijkheden en zelfs op steenbakkerijen zijn toch te gek voor woorden. Geen wonder dat ondernemers ze wel eens pestbelastingen noemen”, gaat de schepen verder die vindt dat lokale besturen zuinig moeten omspringen met belastingen op lokale ondernemers. “De afgelopen tien jaar hebben we in Diest drie lokale ondernemersbelastingen geschrapt die geen specifiek doel meer hadden. Voor het komende jaar hebben we nu ook beslist de ondernemersbelasting op schroot en opslagplaatsen te schrappen. 

Diest als voorbeeld

In Diest bepalen ondernemers voor een groot stuk ook mee waaraan hun belastingen besteed worden met de zogenaamde promobelasting, ingevoerd door mijn voorganger Erwin Jennes. Die belasting gebruiken we om evenementen op poten te zetten waarvan de ondernemers en handelaars de vruchten plukken. Maandelijks komen we samen met hen om te bespreken waar we het geld aan gaan besteden. Zo bijvoorbeeld wordt de bijdrage gebruikt om in de zomer het EK voetbal op groot scherm te brengen in de stad maar we gebruiken het ook voor de algemene promotie van de stad via sociale media. Op die manier gebruiken we hun belasting om de stad te promoten en zo meer klanten te lokken naar onze stad”, besluit de schepen die pleit om het systeem in te voeren in heel Vlaanderen. “De meeste handelaars zijn er tevreden over en als iemand dat niet is, ga ik langs om naar de bekommernissen te luisteren. Draagvlak scheppen is namelijk belangrijk als je van deze formule een succes wil maken”, besluit de schepen.