Diest zet in op sterk fietsbeleid met extra fietsparkings, autovrije zones en een beleid op langere termijn

De politie in Diest heeft al elektrische fietsen maar het bestuur wil nu ook personeelsleden stimuleren om er te gebruiken voor hun verplaatsingen in het kader van de dienst.
Bollen De politie in Diest heeft al elektrische fietsen maar het bestuur wil nu ook personeelsleden stimuleren om er te gebruiken voor hun verplaatsingen in het kader van de dienst.
De stad Diest wil de komende jaren inzetten op een ‘sterk fietsbeleid’ en ondertekent daarom het gelijknamige charter van Fietsberaad Vlaanderen. Diest wil hiermee haar engagementen inzake een veiliger fietsverkeer onderstrepen en voorziet heel wat acties de komende jaren om het de fietsers aangenamer te maken in de stad.

“Het charter benadrukt het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden. Met de ondertekening van dit charter erkent de stad deze uitgangspunten en engageert ze zich tot een sterk fietsbeleid”, legt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) uit.

Diest engageert zich om 14 concrete acties te ontwikkelen en te realiseren en dit voor 31 december 2024. “Dit is veel meer dan de minimaal verplichte 3 acties. De 14 acties zijn verdeeld over 8 van de 10 uitgangspunten van het charter. Onder het uitgangspunt ‘fietsen is snel, makkelijk en goedkoop’ bijvoorbeeld zullen we 2 keer per jaar een ‘start to bike actie’ organiseren die gericht is op volwassenen en jongeren die niet kunnen fietsen”, gaat De Graef verder.

Bijkomende fietsboxen

Diest zal ook elk jaar twee bijkomende fietsboxen plaatsen in functie van de behoefte en ontsluit een fijnmazig tragewegennetwerk op het grondgebied. “We onderzoeken ook de economische haalbaarheid van een slimmere stadsdistributie en er komt een proefproject om een fiets met meerderen te delen. We willen ook het gebruik van een elektrische fiets stimuleren bij onze personeelsleden voor dienstverplaatsingen”.

Diest wil de komende jaren ook meer fietsparkings aanleggen. De stad voorziet 60 nieuwe plaatsen. “We bouwen 1 randparking uit tot multimodaal overstappunt waarbij voldoende fietsparkings voorzien worden. Via de zogenaamde fietstest van de provincie kunnen we bedrijven ook tijdelijk gratis elektrische fietsen aanbieden en we gaan ook een fietssnelweg aanleggen tussen Aarschot en Diest. Het tweede  gedeelte van de Fabrieksstraat wordt, op het moment dat de werken Langeberg uitgevoerd zijn, autovrij en in het stadscentrum komt er een fietszone. Tenslotte onderzoeken we de invoering van een schoolstraat of fietszone in de schoolomgevingen in onze dorpskernen”, besluit De Graef. Als structurele partner voor dit alles kijkt de stad naar de Fietsersbond Diest.