Bestekken goedgekeurd voor onderhoudswerken aan de wegen

Wegen aanpakken in Diest, het budget is in elk geval goedgekeurd.
Diest Wegen aanpakken in Diest, het budget is in elk geval goedgekeurd.
De bestekken voor het onderhoud van de wegen in Diest werden goedgekeurd door de gemeenteraad. In totaal werd 1,8 miljoen euro vrijgemaakt. 

Diest telt 315 kilometer openbare wegen en 277 kilometer daarvan moet de stad zelf onderhouden. Daarnaast staat Diest ook in voor het onderhoud van fietspaden en stoepen en bovendien moet de stad de riolering in goede staat behouden. 

Voor de asfaltwegen zet Diest 300.000 euro opzij, het onderhoud van voetpaden wordt begroot op 100.000 euro en het verzorgen van de betonwegen mag zo’n 50.000 euro kosten. Tenslotte wordt 50.000 euro opzij gehouden voor het onderhoud van de landbouwwegen en 100.000 voor de watergreppels.