"Straks komt het los en dondert het naar beneden"

BEZORGDE DEKEN WIL OVERHELLEND KRUIS VAN KERKDAK AF

Het kruis op een van de torens van de Sint-Sulpitiuskerk hangt vervaarlijk scheef.
Bollen Het kruis op een van de torens van de Sint-Sulpitiuskerk hangt vervaarlijk scheef.
Het kruis bovenop de Sint-Sulpitiuskerk begint gevaarlijk schuin over te hellen. "Om veiligheidsredenen wil ik het laten weghalen", zegt de bezorgde deken Felix Van Meerbergen. "Bij een stevige windvlaag zou het kruis loskomen en naar beneden donderen." Volgens Monumentenwacht is er geen gevaar op heel korte termijn.

Wie naar de kerk opkijkt zag dat de jongste weken het kruis op het dak steeds schever was weggezakt. "Vanop de begane grond ziet het er niet indrukwekkend uit, maar het is een gevaarte van vijf meter groot en weegt een paar honderd kilo", zegt Van Meerbergen. "Ik maak me zorgen om de stabiliteit. Het zit verankerd in de spits van het dak, maar het houtwerk vanbinnen is wellicht vermolmd. Er moet maar een ferme storm opsteken, en het ligt beneden op straat."


Dinsdagavond kwam de kerkfabriek in spoed bijeen met het stadsbestuur en Onroerend Erfgoed. "De experts van Monumentenwacht die de kerk twee keer per jaar inspecteren, verzekerden ons dat het kruis op heel korte termijn niet zal afbreken, maar het kan zo geen drie jaar blijven hangen. Uit voorzorg wordt het weggenomen. Je kan niet even een ladder tegen de muur zetten en het kruis eraf nemen. Hier komt een gespecialiseerde firma aan te pas. De architect van ons kerkenbeleidsplan maakt nu een bestek op en wacht de offertes af van aannemers. Dit kan enkele weken duren."

Tom Van de Weyer

Restauratiewerken

De stad neemt dit dringend werk van instandhouding op zich. Het kruis zou bewaard worden in de kerk, tot het opnieuw kan geplaatst worden tijdens de vierde fase van de restauratiewerken. Die kosten 2,5 miljoen euro en kunnen ten vroegste starten in 2021. "Het beheersplan voor de restauratie van de kerk is dit jaar nog klaar", zegt schepen van Erfgoed Geert Cluckers (DDS). "Het komt op de gemeenteraad en kan dan naar de Vlaamse overheid om een subsidie te vragen. Het slechte nieuws is dat de subsidies vrijwel zeker worden teruggeschroefd van 80 naar 60%. Het Vlaams parlement moet het decreet nog stemmen. Voor Diest is dit een zware opdoffer. Het zal honderdduizenden euro's zelf moeten ophoesten voor de restauratie van onze beschermde monumenten."

Merkwaardig misverstand

Rond het kruis op het dak hing een merkwaardig misverstand. Na de vergadering van dinsdag communiceerde Cluckers aan onze redactie dat het ging om het kruis dat hangt boven het altaar binnenin de kerk. Dat hangt echter nog stevig rechtop, volgens de deken.


Nu zondag tijdens Open Monumentendag kan je in de Sint-Sulpitiuskerk het graf bezoeken van prins Filips Willem van Oranje, die er in 1618 begraven werd. Er loopt ook een tentoonstelling met kunstwerken uit die tijd. Monumentenwacht Vlaams-Brabant geeft tussen 12.30 uur en 17 uur rondleidingen. Telkens krijgen twee bezoekers de kans om met een touw de kerktoren af te dalen.