"Ommegangmuur wordt op termijn hersteld"

DISCUSSIE OVER EIGENAAR EN BEHEERPLAN VERTRAGEN RENOVATIE

De ommegangmuur wordt nu nog altijd gestut met houten staketsels.
Bollen De ommegangmuur wordt nu nog altijd gestut met houten staketsels.
De ommegangmuur van de kapel aan de Allerheiligenberg, die in december 2009 instortte, wordt eindelijk hersteld. Door vocht en het gewicht van de Citadel begaf de muur het. Pas vier jaar later werd hij geruimd. Een onwaardige behandeling, als je weet dat de muur sinds 2004 beschermd erfgoed is.

De kerkfabriek Sint-Sulpitius bleek na lange discussie eigenaar te zijn van de muur en werd door Onroerend Erfgoed aanvankelijk in gebreke gesteld. Vorig jaar werd de kerkfabriek aangespoord een beheerplan op te stellen. "Om een renovatiepremie te krijgen is tegenwoordig zulk beheerplan nodig", zegt schepen van Erfgoed Geert Cluckers (DDS). "Er staat in hoe de kapel de komende 20 jaar onderhouden moet worden. Het is opgesteld door Arat uit Herentals. Voor de aanstelling van dit studiebureau betaalt de gemeente 9.220 euro. Vermits de kapel en de muur onlosmakelijk verbonden zijn met de Allerheiligenberg, bepaalde Onroerend Erfgoed dat de directe omgeving mee wordt opgenomen in het plan", zegt Cluckers. "Diest is verantwoordelijk voor de openbare ruimte in een straal van tien meter rond de kapel. Als de weg ooit moet herbestraat worden, mag dat niet in asfalt of klinkers zijn, maar moeten er kasseien gelegd worden in Tiens kwartsiet. Ook de borstwering waarop de kapel gebouwd is, zal door de gemeente gerenoveerd worden, maar dat is pas nodig op heel lange termijn."

In 2009 viel de muur om door vocht en te veel gewicht.
KRISTIEN BOLLEN In 2009 viel de muur om door vocht en te veel gewicht.

Vertraging

Wat de kerkfabriek het eerst wil aanpakken is de ommegangmuur. Het beheerplan is een verstrengde voorwaarde om subsidie te krijgen en vertraagt de uitvoering van de noodzakelijke herstelling. "Laten we met beide voetjes op de grond blijven", zucht deken Felix Van Meerbergen.


"We hebben nu het plan, maar de restauratie zie ik pas gebeuren binnen enkele jaren. In een gemeentelijke loods worden originele stenen van de ommegangmuur bewaard. Het is onwaarschijnlijk dat ze nog bruikbaar zijn voor de renovatie, zoals Onroerend Erfgoed wil. Sommigen zijn zodanig verweerd door de tijd of beschadigd bij de instorting dat ze niet meer kunnen dienen als bouwmateriaal."

250.000 euro

"Het herstel van de ommegangmuur alleen zou zo'n 250.000 euro kunnen kosten", schat Philip Baelus, zaakvoerder van studiebureau Arat.


"De aanbesteding was bijna rond, maar in 2015 veranderde de wetgeving en moesten we het beheerplan opmaken. Hierdoor is veel tijd verloren gegaan. Nu moeten we nog eens drie maanden wachten op goedkeuring ervan. Daarna kan de kerkfabriek haar premie van 80% aanvragen, waar ze recht op heeft. De muur is niet het enige werkpunt. De Allerheiligenkapel heeft een nieuw dak nodig. De ommegangmuur is gestut en vormt geen gevaar, maar we hopen dat het Vlaams agentschap rekening houdt met de hoogdringendheid. Dan hoeven we geen vijf jaar meer te wachten op geld."