"De Demer proper houden, kan alleen door mentaliteitswijziging"

INFOBORD VAN SERVICECLUB WIL PASSANTEN WAKKER SCHUDDEN

De mensen van Inner Wheel bij het infobord aan de Verversgracht.
Tom Van De Weyer De mensen van Inner Wheel bij het infobord aan de Verversgracht.
Serviceclub Inner Wheel Diest schenkt aan de stad een 'educatief paneel' om voorbijgangers aan de Demer attent te maken op zwerfvuil. De rivier in de binnenstad schoonhouden is een kwestie van preventie en van een mentaliteitsverandering. "We schaffen 25 nieuwe vuilnisbakken aan voor de boorden van de Demer", zegt schepen van Milieu Geert Cluckers (DDS).

Het paneel werd zaterdag ingehuldigd op de parking Verversgracht, niet ver van het vlonderpad aan de Demer. Het is ontworpen door publiciteitsbureau Sanza. "We willen hiermee het stadsbestuur danken voor hun Demerproject en hen steunen om de rivier proper te houden", zegt Denise Grubben van Inner Wheel. "Het paneel wijst erop dat wat je weggooit jarenlang ronddobbert."


Het afvalprobleem stelt zich vanaf de zomer van 2016, toen de werken aan de openlegging van de Demer naar hun einde liepen en het eerste water in 56 jaar weer door de stad stroomde. Omwoners signaleerden zwerfvuil, blikjes en verpakkingen die argeloos in het water werden gegooid. De schoolgaande jeugd werd met de vinger gewezen, maar ook andere Diestenaars lieten er spullen achter. "Toen was er ook veel afval bij van de bouwwerf die in de ondiepe Demer terechtkwam", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS).

Afval stroomt samen in een hoek in de Brouwerijstraat.
Tom Van De Weyer Afval stroomt samen in een hoek in de Brouwerijstraat.

Twee kwetsbare punten

"Er zijn twee kwetsbare punten waar regelmatig afval moet geruimd worden. Hier vlakbij aan het vlonderpad hangen regelmatig jongeren rond. Op die plek vinden we vaak lege blikjes frisdrank. Het andere punt is de Brouwerijstraat nabij de Kaai. Daar stroomt het vuil samen in een hoek."


De gemeente heeft een bootje genaamd 'Wally', dat regelmatig zijn ronde doet langs de 1,2 kilometer nieuwe Demer in de binnenstad. Stadsmedewerkers vissen het vuil uit het water. "In het begin moest Wally wekelijks uitvaren, maar tegenwoordig is het maar maandelijks nodig", zegt Cluckers. "Het water is de laatste tijd weer redelijk schoon."


De stad investeerde immers in de plaatsing van 25 extra vuilnisbakken langs de Demer. "Ze zijn van gerecycleerd materiaal en vervangen geleidelijk aan de oudere vuilnisbakken, waarvan er in het centrum vijf verschillende soorten staan", zegt Cluckers. Het exemplaar bij het bord van Inner Wheel staat schuin gemonteerd, waardoor je er slechts aan één kant iets kan ingooien. Een foutje dat de stadsdiensten snel rechtzetten.


"Zwerfvuil repressief onder controle krijgen is haast onmogelijk, omdat je niemand kan betrappen. Het aantal GAS-boetes is op één hand te tellen", zegt Laurys.


De stad zet daarom in op preventie.


"Vorige maand hebben we samen met de politie een rondgang gedaan in straten waar de vuilniszak te vroeg werd buiten gezet. Ik doe regelmatig een rondje door de stad en spreek mensen erop aan als ze iets weggooien. Soms krijg je agressieve reacties. Het is een kwestie van mentaliteit die moet veranderen. Het preventiebord van Inner Wheel is een sympathieke aanzet om mensen bewust te maken van hun gedrag. Met de dienst Preventie zullen we bekijken of de stad zelf ook dergelijke borden zal plaatsen."